« Najít podobné dokumenty

Obec Srbsko - Odstávka elektřiny 3.6.2022 9:45 - 12:00

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Srbsko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ČEZ.pdf
Odesláno datovou zprávou na:
<br> IDDS: iyra7b7 (Obec Srbsko)
<br> Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č.110060836845
<br> Dovolte,abychom Vás informovali o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie
v katastru Vaší obce dne 3.6.2022 od 9:45 do 12:00 v rozsahu uvedeném v příloze
této zprávy <.>
<br> Energetický zákon nám ukládá povinnost oznamovat plánovanou odstávku nejméně 15 dní
před její realizací,tj.omezením nebo přerušením dodávek elektrické energie <.>
<br> Na základě uvedeného si Vás dovolujeme požádat o součinnost při informování Vašich
obyvatel zveřejněním přiloženého oznámení na úřední desce,internetových stránkách
a případně i dalším způsobem v místě obvyklým <.>
<br> Přerušení dodávky elektrické energie je nutné z důvodu plánovaných prací na distribuční
soustavě,které jsou nezbytné pro zajištění bezpečných a spolehlivých dodávek elektřiny <.>
<br> Zasílání oznámení o plánovaných odstávkách e-mailem nebo SMS si může sjednat každý
zákazník ke svému odběrnému místu jednoduše a zdarma na www.cezdistribuce.cz/sluzba <,>
popř.jsou tyto informace k dispozici také na www.cezdistribuce.cz/odstavky,a to vždy
nejpozději 15 dnů před konáním odstávky <.>
<br> Děkujeme Vám za spolupráci a zveřejnění přiložených podkladů Vašim obyvatelům <.>
<br> S pozdravem
<br> Mgr.XXXXXX XXXXX
Vedoucí odboru Obsluha partnerů
ČEZ Distribuce,a.s <.>
<br> ČEZ Distribuce,a.s.Děčín - Děčín IV-Podmokly,Teplická 874/8,PSČ 405 02 | Kontaktní linka: 800 850 860 |
e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | IČO: 24729035,DIČ: CZ24729035 |
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,sp.zn.B2145 |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce,a.s <.>,Plzeň,Guldenerova 2577/19,PSČ 326 00
<br> SKUPINA ČEZ www.cezdistribuce.cz
ČEZ odstávka.pdf
UPOZORNĚNÍ
na odstávku elektřiny
<br> č.110060836845
<br> dne 3.6.2022 od 9:45 do 12:00 hodin
<br> Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:
<br> Srbsko (okres Beroun)
č.ev.59
Do Boroví: č.p.225
Hrašov: č.p.85
K Císařské rokli: č.p.76,102,142,143,148; č.ev.86,88,89,92,93,94,96
K Vodopádům: č.ev.60
Ke Kodě: č.p.113,114,115,125,126,141,147,154,156,160,170,172,181,189,190,193,208,216,217;
<br> č.ev.75,77,79,98,99
Ke Kulišovně: č.p.99,101,116,117; č.ev.74,80,90,95,107
Ke Studni: č.ev.38
Lomená: č.ev.54
Na Pláních: č.ev.66
U Závor: č.p.153,157
Za Vodou: č.p.37,66,67,91,120,127,184,192,206
<br> kat.území Srbsko u Karlštejna (kód 752983): parcelní č.116/2
<br> Tetín (okres Beroun)
část obce Koda
<br> č.p.1,2,3,4,6
č.ev.32,56,67,69
<br> UPOZORNĚNÍ
Dotčené zařízení distribuční soustavy je nutné i v době odstávky považovat za zařízení pod napětím,a proto
vás žádáme o dodržení všech zásad bezpečnosti a provedení opatření potřebných k zamezení případných škod na
zdraví a majetku.| Provozovatelé výroben elektřiny jsou povinni zajistit přerušení dodávky elektřiny z výrobny do
vypnutého úseku distribuční soustavy <.>
<br> NEJDE VÁM ELEKTŘINA.<.> <.>
TIP: Registrujte se zdarma na www.cezdistribuce.cz/sluzba a informace o odstávkách elektřiny budete dostávat
e-mailem nebo SMS.U poruch zasíláme SMS s předpokládanou dobou obnovení dodávek.| Aktuální stav dodávek
elektřiny na konkrétní adrese zjistíte snadno,rychle a bez registrace na portále Bez Šťávy (www.bezstavy.cz) <.>
<br> Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny publikováno dne 13.5.2022.Strana 1 z 2
<br> Linka 800 850 860 www.cezdistribuce.cz/odstavky
<br>
<br>
<br> UPOZORNĚNÍ
na odstávku elektřiny
<br> č.110060836845
<br> dne 3.6.2022 od 9:45 do 12:00 hodin
<br> Orientační mapový podklad odstávkou dotčených lokalit
<br> VYSVĚTLIVKY
– adresy dotčené odstávkou elektřiny
– místa připojení k elektrické síti dotčená odstávkou
<br> INFORMACE ZASLÁNA
IDDS: iyra7b7 (Obec Srbsko)
IDDS: kjuatkp (Obec Tetín)
<br> Oznámení o ...

Načteno

edesky.cz/d/5370859

Meta

Výpadek elektřiny   Výpadek elektřiny  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Srbsko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz