« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Proskovice - 53 - Dodatek k 20.ZM.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Proskovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

53 - Dodatek k 20.ZM.pdf

Statutárni město Ostrava rada města DOdatek DODATEK k návrhu programu 20.zasedání zastupitelstva města konaného dne 19.10.2016 Předkladatel Ing.XXXXX XXXXXX,MBA,primátor: XX.Návrh na uzavření Memoranda o spolupráci mezi statutárním městem Ostravou,Vysokou školou báňskou — Technickou univerzitou Ostrava a Ostravskou univerzitou 34.Forenzní audit vybraných společností s majetkovou účastí města - vyjádření společnosti 35.Návrh obecně závazné vyhlášky,kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č.14/2013,Statut města Ostravy,ve znění pozdějších změn a doplňků Předkladatelé Ing.XXXXX XXXXXX,MBA,primátor a Mgr.XXXXX XXXXXXX,náměstek primátora: XX.Území XXXXXXXX - návrh na částečné odstoupení od.kupní smlouvy a návrh na koupi nemovitých věcí v území Předkladatel Ing.Zbyněk Pražák,Ph.D <.>,náměstek primátora: 37.Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace spolku PANT,z.s.Předkladatel Ing.XXXXXX XXXXXXXX,Ph.D <.>,náměstek primátora: XX.Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro období 2016 — 2017 v oblasti sportu 39.Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2017 v oblastech tělovýchova a sport a Vrcholový sport 40.Žádosti obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA,a.s <.>,0 navýšení provozní dotace narok 2016 a o poskytnutí účelové dotace na nezbytné úpravy & dovybavení OSTRAVAR ARENY Městského stadionu 41.Závěrečná zpráva o konání Olympijského parku Ostrava 2016 OSTRAVAH! 113 Statutární město Ostrava rada města DOdatek 42.43.Žádost FC Vítkovice 1919,2.5 <.>,o změnu termínu předložení čestného prohlášení o bezdlužnosti a rozšíření podmínek použití poskytnuté dotace Návrh na poskytnutí mimořádné dotace spolkům K+K LABYRINT OSTRAVA 2.5.a Akademie FC Baník Ostrava z.s.Předkladatel Mgr.XXXXX XXXXXXX,náměstek primátora: XX.XX.XX.XX.48.49.50.51.52.53.213 Návrh nevyužít předkupní právo ke stavbě na pozemku parc.č.2801/27 vk.ú.Poruba,obec Ostrava (areál „Nad Porubkou“) Návrh nevyužít předkupní právo k nemovitýrn věcem vk.ú.Poruba a návrh na uzavření Kupní smlouvy a smlouvy o úpravě práv a povinností mezi jejími účastníky k nemovitým věcem v k.ú.Poruba,obec Ostrava Návrh uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu pozemku a návrh svěřit pozemek v k.ú.Hrušov,obec Ostrava městskému obvodu Slezská Ostrava Návrh na odejmutí městským obvodům nemovité věcí vk.ú.Petřkovice u Ostravy,obec Ostrava a v k.ú.Výškovice u Ostravy,obec Ostrava Návrh na odejmutí části pozemku parc.č.3097 k.ú.Moravská Ostrava ze svěření městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Návrh města vypůjčit a darovat stavební objekty v k.ú.Vítkovice,obec Ostrava,realizované v rámci stavby "Prodloužená ul.Ruská" Návrh koupit a svěřit městskému obvodu Slezská Ostrava nemovitou věc v k.ú.Heřmanice,obec Ostrava Návrh na záměr města prodat nemovité věcí v k.ú.Proskovice,obec Ostrava Návrh prodat část pozemku parc.č.4425/5 ul.Martínovská,k.ú.Třebovice ve Slezsku,obec Ostrava Návrh na záměr města prodat části pozemků při ul.Vítězná,k.ú.Moravská Ostrava,obec Ostrava Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú.Stará Bělá,obec Ostrava,návrh svěřit nemovité věci v k.ú.Stará Bělá,obec Ostrava městskému obvodu Stará Bělá OSTRAVA Statutární město Ostrava rada města DOdate k Předkladatel Ing.XXXXXXXXX XXXXX,náměstek primátora: XX.Návrh na vyhlášení soutěže „X návrh revitalizace veřejného prostoru náměstí Msgre Srámka v Ostravě“ 56.Návrh na vyhlášení soutěže „0 návrh revitalizace veřejného prostoru ulice Umělecká vOstravě“ Předkladatel Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX,náměstkyně primátora: XX.Návrh na poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji na spolufinancování projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" 58.Poskytnutí účelových neinvestičních dotací z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší na období od 01.11.2016 do 30.04.2017 Předkladatel doc.Ing.XXXXX XXXXXXXXX,Ph.D <.>,náměstkyně primátora: XX.Návrh metodiky pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2017 60.Návrhy dodatků ke zřizovacím listinám 25 přispěvkoxých organizací zřízených zastupitelstvem města f*** Ing.XXXXX XXXXXX,MBA primátor statutárního města Ostravy Místo: Ostrava Datum: XX.10.2016 OSTRAVA! !! 313

Načteno

edesky.cz/d/536837

Meta

Jednání zastupitelstva   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Proskovice
30. 06. 2020
30. 06. 2020
24. 06. 2020
23. 06. 2020
23. 06. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Proskovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz