« Najít podobné dokumenty

Obec Felbabka - ZÁMĚR OBCE FELBABKA

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Felbabka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zamer-obce-felbabka.pdf
OBEC FELBABKA,Felbabka 79,268 01 Hořovice,311 512 352
<br> e-mail: felbabka79 seznam.cz www.felbabka.eu IDDS: fwrb5iy
<br> ZÁMĚROBCE
<br> Obec Felbabka zveřejňuje,podle 5 39,odst.1 zákona č.128/2000 Sb.o obcích,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> záměr uzavřít nájemní smlouvu
<br> na pronájem vymezené části pozemku parc.č.st.226 - zastavěná plocha a nádvoří,zapsaném na LV č.10001,v k.ú obce Felbabka pro potřeby posílení signálu veřejné komunikační sítě za cenu 40 000,— Kč + el.energie <.>
<br> K tomuto záměru lze podat písemné vyjádření na adresu obce Felbabka 79 nejpozději do 6.6.2022 <.>
<br> Vyvěšeno: 12.5.2022
<br> Sejmuto: irosta obce F lbabka
<br> XXXXX XXXXXXX
<br> EBÉC FELĚŘW“ XX XX chit'fvice

Načteno

edesky.cz/d/5367796

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Felbabka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz