« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Bojanovice - Výpis z usnesení z VZ 3/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Bojanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

usneseni-a35c7.pdf
Obec Horní Bojanovice
<br> 1
<br>
<br> Výpis
usnesení
<br> ze zasedání Zastupitelstva obce H.Bojanovice č.3/2022
ze dne 11.5.2022
<br>
<br> Usnesení č.1a
ZO schvaluje: zapisovatele Háčkovou Irenu,ověřovatele zápisu ve složení: XXXXXXXX XXXXX,XXXXXX XXXXXXX a návrhovou
komisi ve složení: XXXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXXX
Usnesení č.Xb
ZO schvaluje: program jednání
Usnesení č.2
ZO schvaluje a pověřuje starostu k podpisu dohody o změně předkupního práva ke smlouvám na stavební pozemky v
lokalitě Za Dvorem II.etapa.V případě požadavků financující banky,lze předkupní právo obce,které je v kupní smlouvě 10
let,snížit na 5 let <.>
Usnesení č.3
ZO bere na vědomí: rozpočtové opatření 3/2022
<br>
<br>
<br>
Vyvěšeno v el.podobě: 12.5.2022 XXXXXXXX XXXXXXX
Vyvěšeno na úřední desce: XX.X.XXXX starosta obce
Sňato dne:

Načteno

edesky.cz/d/5367646

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Bojanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz