« Najít podobné dokumenty

Obec Zádolí - Závěrečný účet obce Zádolí za rok 2021 včetně příloh

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zádolí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva_konečné_přezkoumání_2021 - Zádolí (01.01.2021 - 31.12.2021).pdf (234.1 kB)
Komenského náměstí 125,532 11 Pardubice,tel.: +420 466 026 530 <,>
e-mail: ivana.bednarikova@pardubickykraj.cz
<br> -1 -
<br>
<br>
PARDUBICKÝ KRAJ
Krajský úřad
Odbor finanční
<br>
<br> Z P R Á V A
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
<br> obce Zádolí
<br>
IČ: 00279781
<br>
Přezkoumání se uskutečnilo dne:
6.dubna 2022 jako Jednorázové přezkoumání
<br>
<br> Přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 ve smyslu ustanovení § 42,§ 53 (týká se DSO)
zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 10.01.2022
Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení <.>
<br>
<br> Přezkoumané období od 01.01.2021 do 31.12.2021 <.>
<br> 1.Jednorázové přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 06.04.2022
<br>
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Zdeňka Škarková
<br> - kontroloři:
- Bc.Zdeňka Fassnerová
<br>
<br>
Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č.420/2004 Sb.a § 4 a § 6 zákona č <.>
255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 20.07.2021 <.>
<br>
<br>
Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: XXXXX XXXX - starosta obce
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXXX - účetní obce
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Komenského náměstí 125,532 11 Pardubice,tel.: +420 466 026 530 <,>
e-mail: ivana.bednarikova@pardubickykraj.cz
<br> -2 -
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2
odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto
zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů
platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení § 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání
údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>...
PRILOHA0000000460.PDF (1.12 MB)
Stránka : 1
<br> Příloha
<br> Obec Zádolí 1z00279781IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)A.1.-A.3 <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)
<br> Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec ZádolíNázev:
<br> Sídlo: Stříhanov 12
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> obec
<br> veřejná správa
<br> 00279781Účetní jednotka:
<br> Okamžik sestavení:
<br> Příloha č.5 k vyhlášce č.410/2009 Sb <.>
<br> 13.01.2022 15:18:43
<br> Účetní jednotka nepoužila ocenění reálnou hodnotou.Materiál účtuje metodou B.Účetní jednotka účtuje o pohledávkách
po splatnosti <.>
<br>
<br> Stránka : 1
<br> Příloha
<br> Obec Zádolí 2z00279781IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)A.4 <.>
<br> P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 161 535,00 161 535,00
<br> 6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955 0,00 0,00
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 954 0,00 0,00
<br> 3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 953 0,00 0,00
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 952 0,00 0,00
<br> 1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 951 0,00 0,00
<br> P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0,00 0,00
<br> 12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení 948 0,00 0,00
<br> 11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení 947 0,00 0,00
<br> 10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 0,00 0,00
<br> 9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek...
VYSLEDOVKA0000000459.PDF (76.16 kB)
Stránka : 1
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> Obec Zádolí 3z00279781IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 4.564 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.563 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.562 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.561 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> II.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 36.549 13 769,00 0,00 10 976,00 0,00
<br> 35.558 109 388,00 0,00 26 614,00 0,00
<br> 34.557 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 33.556 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 32.555 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 31.554 421,40 0,00 0,00 0,00
<br> 30.553 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 29.552 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 28.551 130 670,00 0,00 104 578,00 0,00
<br> 27.548 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 26.547 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 25.544 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.543 0,00 0,00 2 966,00 0,00
<br> 23.542 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 22.541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.538 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.532 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 16.527 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 15.525 0,00 0,00 400,00 0,00
<br> 14.524 61 676,00 0,00 61 575,00 0,00
<br> 13.521 446 879,00 0,00 454 121,00 0,00
<br> 12.518 267 260,53 0,00 281 859,84 0,00
<br> 11.516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.513 1 289,20 0,00 729,00 0,00
<br> 9.512 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.511 608 975,33 0,00 239 585,66 0,00
<br> 7.508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.503 389,00 0,00 187,00 0,00
<br> 2.502 53 114,62 0,00 47 216,20 0,00
<br> 1.501 61 510,10 0,00 47 926,70 0,00
<br> I.1 755 342,18 0,00 1 278 734,40 0,00
<br> A.1 778 685,18 0,00 1 396 029,40 0,00
<br> Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky
<br> 1 2 3
<br> Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec Zádolí
<br> 4
<br> BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Název:
<br> Sídlo: Stříhanov 12
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> obec
<br> ve...
ROZVAHA0000000458.PDF (82.63 kB)
Stránka : 1
<br> Rozvaha
<br> Obec Zádolí 5z00279781IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 3 407 097,25 0,00 3 407 097,25 3 150 739,68
<br> 6.471 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.469 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.466 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.465 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.464 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.462 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> IV.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.053 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.043 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.069 147 000,00 0,00 147 000,00 147 000,00
<br> 5.068 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.067 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.063 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.062 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.061 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> III.147 000,00 0,00 147 000,00 147 000,00
<br> 10.036 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.052 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.042 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.029 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.028 1 098 519,94 1 098 519,94 0,00 0,00
<br> 5.025 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.022 278 372,00 208 465,00 69 907,00 90 245,00
<br> 3.021 7 802 498,30 2 621 977,00 5 180 521,30 5 004 427,30
<br> 2.032 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.031 690 768,72 0,00 690 768,72 691 190,12
<br> II.9 870 158,96 3 928 961,94 5 941 197,02 5 785 862,42
<br> 9.035 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.051 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.041 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.019 150 000,00 110 000,00 40 000,00 45 000,00
<br> 5.018 19 573,20 19 573,20 0,00 0,00
<br> 4.015 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.014 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.013 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.012 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> I.169 573,20 129 573,20 40 000,00 45 000,00
<br> 10 186 732,16 4 058 535,14 6 128 197,02 5 977 862,42
<br> 13 593 829,41 4 058 535,14 9 535 294,27 9 128 602,10
<br> Název položky
<br> 1
<br> Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec Zádolí
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Název:
<br> Sídlo: Stříhanov 12
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> obec
<br> veřejná správa
<br> 00279781Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč,s přesností n...
Závěrečný účet (449.4 kB)
1/8
<br> Obec Zádolí
<br> Závěrečný účet za rok 2021
<br> sestavený v Kč ke dni 31.12.2021
<br> Údaje o organizaci
Identifikační číslo 00279781
<br> Název Obec Zádolí
<br> Ulice Stříhanov 12
<br> Obec Zádolí
<br> Pošta 566 01 Vysoké Mýto
<br> Kontaktní údaje
Telefon 724 192 688
<br> E-mail ou.zadoli@tiscali.cz
<br>
<br>
<br> Doplňující údaje
<br> Obec má pouze hlavní činnost <.>
<br>
<br> Závěrečný účet za rok 2021
<br> 2/8
<br> Plnění rozpočtu obce
<br> Rozpis plnění daňových příjmů
<br> Paragraf Položka Text SR UR Zůstatek %SR %UR
<br> 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob placená plátci 250 000,00 250 000,00 250 891,85 100,36 100,36
<br> 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob placená poplatník 15 000,00 15 000,00 16 438,06 109,59 109,59
<br> 0000 1113 Daň z příjmu fyz.osob vybíraná srážkou 30 000,00 30 000,00 42 609,03 142,03 142,03
<br> 0000 1121 Daň z příjmů práv.osob 200 000,00 200 000,00 359 611,80 179,81 179,81
<br> 0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 0,00 29 000,00 28 690,00 0,00 98,93
<br> 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 600 000,00 600 000,00 803 301,81 133,88 133,88
<br> 0000 1340 Poplatek za provoz systému KO 50 000,00 50 000,00 51 600,00 103,20 103,20
<br> 0000 1341 Poplatek ze psů 2 000,00 2 000,00 1 800,00 90,00 90,00
<br> 0000 1361 Správní poplatky 1 000,00 1 000,00 300,00 30,00 30,00
<br> 0000 1381 Daň z hazardních her 6 000,00 6 000,00 11 855,83 197,60 197,60
<br> 0000 1382 Zrušený odv.z loterií a pod.her kromě 0,00 0,00 0,52 0,00 0,00
<br> 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 220 000,00 220 000,00 198 673,25 90,31 90,31
<br> 0000 4111 NI př.transf.ze všeob.pokl.sp.st.rozp.0,00 51 072,64 51 072,64 0,00 100,00
<br> 0000 4112 NI př.transf.ze st.r.v rám.souh.dotv 70 800,00 70 800,00 70 800,00 100,00 100,00
<br> 0000 4122 NI.př.transf.od krajů 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 100,00
<br> 0000 4222 Inv.př.transfery od krajů 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 100,00
<br> 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 7 000,00 7 000,00 21 419,00 305,99 305,99
<br> 3639 2132 Příjmy ...

Načteno

edesky.cz/d/5366485

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zádolí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz