« Najít podobné dokumenty

Obec Borušov - DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – schválený závěrečný účet za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Borušov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – schválený závěrečný účet za rok 2021
LLJEHSG: DXS strana í ! 5 XCRGEJUF ? SUF ÉPEFTEGBA j
<br> Skupinový vodovod Moravskotřebovska tf— G\ %- \
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2021
<br> (v Kč) identifikační číslo 72053453 název Skupinový vodovod Moravskotřehovska ulice.č.p.nám.T.G.Masaryka 29 obec Moravská Třebová PSČ:,pošta 571 01 telefon fax e—mail WWW stránky
<br>.TJ-h„pu::ďhm '--;J„7afw
<br> |.Plnění rozpočtu příjmů
<br> ||.Plnění rozpočtu výdajů
<br> |||.Financování (zapojení vlastnich úspor & cizích zdrojů)
<br> iV.Stavy & obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> Vl.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů |< rozpočtům krajů.obcí.DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI.Ostatní doplňující údaje
<br> 1--——
<br> arnvénm Sýatcmfm EíN*5 hxprcss DCR rí4.05.!i SDEDIC spol.5 1.u.„2.32.ngz ňhšdmiín
<br> 5 "E!
<br> F.:; Liman-TE: 03.5: 552.312.: 2 & XC.—“:GBEUC',3101 (2101211 f 010120211 |.PLNĚNI ROZPOCTU PRIJMU Text žiž'iř * i._ _ _ __ —-———-__ _ Schválený rozpočet Rozpočefpořzmňěnřářchý * Skutečnost Daňové příjmy Nedaňove příjmy 16 626 000.00 16 798 124.67 16 797 146,35 Kapitálové příjmy Přijaté transfery B 510 390,93 6 510 390.93 Přijmy celkem 15 626 000,00 25 308 515.60 25 30? 537,28 Detailní výpis poiožek die druhového třídění rozpočtové skladby Schva'íený rozpočet Rozpočet po zmena—ch _ _ Skutečnost 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 16 625 000.00 16 797 824,6? 16 796 891,93 213 Příjmy z pronájmu majetku 16 625 000,00 16 79? 624,67 16 796 891.93 2141 Příjmy z úroků (část) 1 00000 30000 254,42 214 Výnosy z finančního majetku 1 000,00 300,00 254,42 21 Příjmy : v|.člnn.a odvody přeb.org.s přij.vzl.16 626 000,00 16 798 124.67 16 797 146,35 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 16 525 000,00 15 79812457 15 797 140,35 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 15 626 000,00 15 798 1...

Načteno

edesky.cz/d/5366066

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Borušov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz