« Najít podobné dokumenty

Obec Srní - rozpočtová úprava č.2 ze dne 20.4.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Srní.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

rozpočtová úprava č.2 ze dne 20.4.2022
Obec Srní (IČ: 00256081)
<br> PxV odpa XXX uz NazevOdPa NazevPol PredRO RO PoRO
<br> P XXXX 4111 98043 Bez OdPa
<br> Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy
<br> státního rozpočtu 0,00 20 603,89 20 603,89
<br> PŘÍJMY CELKEM 20 603,89
<br> V 2141 5169 Vnitřní obchod Nákup ostatních služeb 12 900,00 15 000,00 27 900,00
<br> V 2221 5213 Provoz veřejné silniční dopravy
<br> Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským
<br> subjektům-právnickým osobám 40 000,00 -40 000,00 0,00
<br> V 2292 5323 Dopravní obslužnost Neinvestiční transfery krajům 12 705,00 40 000,00 52 705,00
<br> V 2321 5363 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 15 000,00 15 000,00
<br> V 3639 5137 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 000,00 37 000,00 77 000,00
<br> V 3725 5137 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 25 000,00 25 000,00
<br> V 6409 5901 Ostatní činnosti jinde nezařazené Nespecifikované rezervy 208 386,00 -71 396,11 136 989,89
<br> VÝDAJE CELKEM 20 603,89
<br> 2022 - Rozpočtová úprava č.2 ze dne 20.4.2022

Načteno

edesky.cz/d/5366040


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Srní      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz