« Najít podobné dokumenty

Obec Radovesnice I - Uzemní rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Radovesnice I.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MUKOLIN-SU 13540-22-Dur.pdf (5.97 MB)
'RADOVESNICE 1.(člošlo dne : _- J.: „___
<br> Městský úřad Kolín
<br> Odbor výstavby — stavební úřad
<br> Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín |,e-podatelna: posta©mukolin.cz tel.: +420 321 748 231,fax: +420 321 720 911,e-mail: stavebni.urad©muko|in.cz sídlo odboru: Zámecká 160,Kolín |
<br> Naše čj.: MUKOLIN/SU 13540/22-Dur ČEZ Distribuce,a.3 <.>,IČO 24729035 Naše zn.: SU 3285/2022 Teplická 874/8 Děčín IV-Podmokly Počet listů: 7 405 02 Děčín 2 Příloh/listů: 1 v zastoupení Vyřizuje: XXXXXX XXXXX Telefon: XXX XXX XXX XXXXX XXXXX,DiS <.>,IČO XXXXXXXX E-mail: martin.duris©mukolin.cz Sadová 191 Sedlec Datum: 21.04.2022
<br> 284 03 Kutná Hora 3
<br> - ul.K Zahrádkám,Radovesnice I na pozemku p.č.128/4,128/13,128/27,133/1,128/28,239/6,239/5,158/37,23913,23914,128/32,128/31,128/30,128/29,k.ú.Radovesnice I
<br> - Radovesnice |,kNN č.parc.128/31,30,29,2 - |V-12-6027140
<br> Územní rozhodnutí
<br> Dne 09.02.2022 podala ČEZ Distribuce,a.s <.>,IČO 24729035,Teplická 874/8,Děčín IV-Podmokíy,405 02 Děčín 2 v zastoupení XXXXX XXXXX,DiS <.>,IČO XXXXXXXX,Sadová XXX,Sedlec,284 03 Kutná Hora 3 žádost na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Radovesnice I,kNN č.parc.128/31,30,29,2 na pozemku p.č.128/4,128/13,128/27,133/1,128/28,239/6,239/5,158/37,239/3,239/4,128/32,128/31,128/30,128/29,k.ú.Radovesnice I.Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení <.>
<br> Městský úřad Kolín,odbor výstavby - stavební úřad,jako stavební úřad příslušný podle 5 13 odst.1 písm.c),posoudil žádost podle 5 84 až 91 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení vydává podle 5 79 a 92
<br> stavebního zákona a g 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobněJSI úpravě územního řízení,veřejnoprávní smlouvy a územního opatření,v platném znění
<br> rozhodnutí o umístění stavby:
<br> Radovesnice !,kNN č.parc.128/31,30,29,2 na pozemku p.č.128/4,128/13,128/27,133/1,128/28,239/6,239/5,158/37,239/3,239/4,128/32,128/31,128/30,128/29,k.ú.Radovesnice | <.>
<br> Podmínky pro umístění a realizaci stavby: 1.Stavba bude umístěna na...

Načteno

edesky.cz/d/5365113

Meta

Územní plánování   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Radovesnice I      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz