« Najít podobné dokumenty

Obec Hodíškov - Usnesení Zastupitelstva ze dne 3.5.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hodíškov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení Zastupitelstva ze dne 3.5.2022
Obec Hodíškov
Zastupitelstvo obce Hodíškov
<br>
<br> Usnesení
ze zasedání Zastupitelstva obce Hodíškov
konaného dne 3.5.2022 od 19:00 hodin
<br>
č.j.3/2022 -U V Hodíškově,dne 3.5.2022
<br>
<br>
1.Zastupitelstvo obce Hodíškov určuje ověřovateli zápisu p.Luboše Trubačíka a XXXXXXXX
Průdka a zapisovatelem XXXX XXXXXX Skoupého
<br> X.Zastupitelstvo obce Hodíškov schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
1) Zahájení
2) Schválení programu
3) Schválení Dodatku č.5 LDO Přibyslav
4) Stanovení počtu zastupitelů ve volebním období 2022- 2026
5) Provozní záležitosti
6) Diskuse
7) Usnesení
<br>
3.Obec Hodíškov schvaluje Dodatek č.5 LDO XXXXXXXXX a pověřuje starostku obce jeho
<br> podpisem
X.Zastupitelstvo obce schválilo stanovení počtu nově volených zastupitelů obce Hodíškov ve
<br> volebním období 2022-2026: počet 5 zastupitelů
5.Provozní záležitosti – objednaná výměna okapu na č.p.1,zároveň oprava spadlých křidlic a
<br> hřebenáčů objednanou firmou
- v květnu- červnu začne výstavba parkoviště nad č.p.1
- zpracovává se projekt na připojení vrtu č.2
- hlášení na pozemkový fond o využití převedených pozemků z jejich správy do vlastnictví obce
- změna územního plánu v souvislosti se změnou záměru bývalé firmy Novidon,ale i se změnou
soukromého investora na výstavbu nových r.d <.>
<br>
Vyhotoveno 3.5.2022
<br>
<br> Zapisovatel: XXXXXX XXXXX v.r <.>
<br>
Ověřovatelé: XXXXX XXXXXXXX v.r <.>
<br>
XXXXXXX XXXXXX v.r <.>
<br>
<br>
<br>
<br> starostka obce v.r.místostarosta obce v.r <.>

Načteno

edesky.cz/d/5364828

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hodíškov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz