« Najít podobné dokumenty

Obec Svatoslav (Třebíč) - Zápis z veřejného zasedání ZO Svatoslav ze dne 8.5.2022.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Svatoslav (Třebíč).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z veřejného zasedání ZO Svatoslav ze dne 8.5.2022.pdf
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 8.5.2022 v 18:30 hod <.>
<br> Přítomní : Dočekal M <.>,Otoupal T <.>,XXXXXXX Z <.>,Dufek M <.>,Cejpek L <.>
<br> Neomluveni: 0 Omluveni: Bestvinová B <.>,Mgr.XXXXX XXXXXXX Počet přítomných: X
<br> Program : X) Určení ověřovatelů zápisu (5 95 odst.1 zákona o obcích) a zapisovatele.2) Projednání RO l,2,3 3) Projednání možnosti zhodnocení volných finančních prostředků na účtu u ČS 4) Projednání informativního rozpočtu na opravu budovy Oú
<br> Usnesení :
<br> ]) ZO určuje ověřovatele zápisu : XXXXXXX Z <.>,XXXXX XXXXXX zapisovatele Otoupal T <.>
<br> Pro hlasovalo X zastupitelů,proti 0,zdrželo se 0
<br> 2) ZO projednalo a vzalo na vědomí RO l,2,3 <.>
<br> 3) ZO schválilo možnost zhodnocení volných finančních prostředků a pověřilo starostu obce uzavřením smluv s ČS <.>
<br> Pro hlasovalo 5 zastupitelů,proti 0,zdrželo se O
<br> 4) ZO projednalo informativní rozpočet na opravu budovy Oú
<br> V průběhu konání zastup' ] a byli výše uvedení zastupitelé přítomni.Zapsal : Otoupal T.“ '
<br> Starosta : Dočekal M.<.> % Ověřovatelé zápisu : Mikulás Z <.>,Dufek M&M

Načteno

edesky.cz/d/5364427

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Svatoslav (Třebíč)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz