« Najít podobné dokumenty

Obec Hvozdnice (Hradec Králové) - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY + VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Bobr

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hvozdnice (Hradec Králové).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

19 - Opatření obecné povahy § 56 ZOPK_bob
Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové Vstřícný,rychlý a profesionální úřad
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336 – spokojený občan <.>
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
www.kr-kralovehradecky.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
<br>
<br>
<br> Dle rozdělovníku
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA (č.j.): KUKHK-1820/ZP/2022-19
<br>
VYŘIZUJE: RNDr.XXXXX XXXXX
ODBOR | ODDĚLENÍ: odbor životního prostředí a zemědělství | oddělení ochrany přírody a krajiny
LINKA | MOBIL: 566 | 727 949 537
E-MAIL: tnosek@kr-kralovehradecky.cz
<br> DATUM: 03.05.2022
<br> Počet listů: 6
Počet příloh: 0/listů: 0
Počet svazků: 0
Sp.znak,sk.režim: 246.3 A/10
<br>
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Krajský úřad Královéhradeckého kraje,odbor životního prostředí a zemědělství,se sídlem
Pivovarské náměstí 1245,500 03 Hradec Králové (dále XXX XXXXXXX úřad) jako orgán ochrany
přírody věcně a místně příslušný podle ust.§ 29 odst.1 a § 67 odst.1 písm.g) zákona
č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a dále dle ust.§ 75
odst.1 písm.d) a ust.§ 77a odst.5 písm.o) zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody
a krajiny,ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOPK),vydává dle ustanovení § 171 zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),a v souladu
s ustanoveními § 56 odst.1 a odst.2 písm.b) a c) ZOPK a na základě § 56 odst.4 ZOPK toto
opatření obecné povahy,kterým se povoluje výjimka ze zákazu škodlivě zasahovat
do přirozeného vývoje zvláště chráněného živočicha zařazeného do kategorie silně
ohrožených druhů - bobra evropského (Castor fiber) <.>
<br> I <.>
<br> Krajský úřad tímto opatřením obecné povahy,v souladu s ustanoveními § 56 odst.1 a odst.2
písm.b) a c) ZOPK,povoluje v zájmu prevence závažných škod na rybolovu,vodách (vodních
dílech),lesích a ostatních typech majetku a v zájmu veřejné bezpečnosti,za níže stanovených
podmínek,výjimku ze zákazů uvedených v § 50 odst.2 ZOPK,konkrétně ze zákazu...

Načteno

edesky.cz/d/5364388

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Hvozdnice (Hradec Králové)
05. 12. 2022
05. 12. 2022
30. 11. 2022
30. 11. 2022
28. 11. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Hvozdnice (Hradec Králové)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz