« Najít podobné dokumenty

Obec Hvozdnice (Hradec Králové) - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY + VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Kormorán

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hvozdnice (Hradec Králové).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

7 - Opatření obecné povahy_KORMORÁN__KUKHK-04_2022
Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové Vstřícný,rychlý a profesionální úřad
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336 – spokojený občan <.>
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
www.kr-kralovehradecky.cz
<br>
<br>
<br> Krajský úřad Královéhradeckého kraje
<br>
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
<br> ZE DNE:
<br> NAŠE ZNAČKA (č.j.): KUKHK-7099/ZP/2022-7
<br>
<br> VYŘIZUJE: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXXXX
<br> ODBOR | ODDĚLENÍ: odbor životního prostředí a zemědělství | oddělení ochrany přírody a krajiny
<br> MOBIL: 702 118 494
<br> E-MAIL: kpospisilova@kr-kralovehradecky.cz
<br>
<br> DATUM: 28.04.2022
<br>
<br> Počet listů: 7
<br> Počet příloh: 0/listů: 0
<br> Počet svazků: 0
<br> Sp.znak,sk.režim: 246.4 A/10
<br>
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Krajský úřad Královéhradeckého kraje,odbor životního prostředí a zemědělství,se sídlem
Pivovarské náměstí 1245,500 03 Hradec Králové (dále XXX XXXXXXX úřad) jako orgán ochrany
přírody věcně a místně příslušný podle ust.§ 29 odst.1 a § 67 odst.1 písm.g) zákona
č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a dále dle ust.§ 75 odst <.>
1 písm.d) a ust.§ 77a odst.5 písm.f) zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon),dle ust.§ 5b odst.4 zákona a v souladu s ust <.>
§ 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní
řád):
<br>
<br> s t a n o v u j e
<br> odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) při
prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů
na území Královéhradeckého kraje mimo území Chráněné krajinné oblasti (CHKO)
Broumovsko,CHKO Orlické hory,CHKO Český ráj a Krkonošského národního parku
(KRNAP) a jeho ochranného pásma,a mimo území národních přírodních rezervací (NPR)
a národních přírodních památek (NPP) a všech jejich ochranných pásem (dále jen území
KHK ve správě krajského úřadu) <.>
<br>
<br>
<br>
<br> viz rozdělovník
<br>
<...

Načteno

edesky.cz/d/5364387

Meta

Veřejná vyhláška   EIA   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Hvozdnice (Hradec Králové)
05. 12. 2022
05. 12. 2022
30. 11. 2022
30. 11. 2022
28. 11. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Hvozdnice (Hradec Králové)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz