« Najít podobné dokumenty

Obec Klokočná - Nařízení Středočeského kraje č. 3/2020 ze dne 22. dubna 2020 - nebezpečí vzniku požáru

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klokočná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde ke stažení
3/2020
<br> NAŘÍZENÍ
<br> Středočeského kraje
<br> ze dne 20.4.2020 <,>
<br> o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí
<br> vzniku požáru
<br> Rada Středočeského kraje jako orgán příslušný podle § 7 a § 59 odst.1 písm.k) zákona č <.>
<br> 129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a k provedení § 27 odst <.>
<br> 2 písm.b) bodu 3 zákona č.133/1985 Sb <.>,o požární ochraně,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> (dále jen "zákon o požární ochraně") vydává toto nařízení:
<br> Čl.1
<br> Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
<br> Dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se rozumí:
<br> a) doba,po kterou je v platnosti výstraha Českého hydrometeorologického ústavu na "nebezpečí
<br> požáru" nebo "vysoké nebezpečí požáru",zveřejněná v rámci systému integrované výstražné
<br> služby <,>
<br> b) doba,po kterou je v účinnosti vyhlášení "doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru" Krajským
<br> úřadem Středočeského kraje na základě doporučení odborného orgánu (např.Hasičského
<br> záchranného sboru Středočeského kraje,Odboru životního prostředí a zemědělství apod.) <,>
<br> c) období sklizně zemědělské úrody (pícnin,obilovin,slámy apod.) a její posklizňové úpravy a
<br> skladování (dále jen "období sklizně")1) <.>
<br> Čl.2
<br> Informační povinnost
<br> Informaci o začátku a ukončení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru dle čl.1
<br> písm.a) a b) uveřejňuje Krajský úřad Středočeského kraje na úřední desce krajského úřadu.O
<br> dosažení stupně rizika nebezpečí požáru a vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
<br> jsou obce informovány cestou Krajského operačního a informačního střediska Integrovaného
<br> záchranného systému Středočeského kraje.Dotčené obecní úřady zveřejní informaci o
<br> dosaženém stupni rizika nebezpečí požáru či vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku
<br> požáru a o závaznosti tohoto nařízení způsobem v místě obvyklým <.>
<br> Čl.3
<br> Místo zvýšeného požárního nebezpečí
<br...

Načteno

edesky.cz/d/5360739

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Klokočná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz