« Najít podobné dokumenty

Obec Lhota (Praha-východ) - Zákaz pálení, rozdělávání otevřeného ohně ......

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhota (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

KÚ_3_2020_zvýšené nebezpečí vzniku požáru.docx
3/2020
NAŘÍZENÍ
Středočeského kraje
ze dne 20.4.2020 <,>
o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Rada Středočeského kraje jako orgán příslušný podle § 7 a § 59 odst.1 písm.k) zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a k provedení § 27 odst.2 písm.b) bodu 3 zákona č.133/1985 Sb <.>,o požární ochraně,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen "zákon o požární ochraně") vydává toto nařízení:
Čl.1
Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se rozumí:
a) doba,po kterou je v platnosti výstraha Českého hydrometeorologického ústavu na "nebezpečí požáru" nebo "vysoké nebezpečí požáru",zveřejněná v rámci systému integrované výstražné služby <,>
b) doba,po kterou je v účinnosti vyhlášení "doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru" Krajským úřadem Středočeského kraje na základě doporučení odborného orgánu (např.Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje,Odboru životního prostředí a zemědělství apod.) <,>
c) období sklizně zemědělské úrody (pícnin,obilovin,slámy apod.) a její posklizňové úpravy a skladování (dále jen "období sklizně")1) <.>
Čl.2
Informační povinnost
Informaci o začátku a ukončení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru dle čl.1 písm.a) a b) uveřejňuje Krajský úřad Středočeského kraje na úřední desce krajského úřadu.O dosažení stupně rizika nebezpečí požáru a vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru jsou obce informovány cestou Krajského operačního a informačního střediska Integrovaného záchranného systému Středočeského kraje.Dotčené obecní úřady zveřejní informaci o dosaženém stupni rizika nebezpečí požáru či vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru a o závaznosti tohoto nařízení způsobem v místě obvyklým <.>
Čl.3
Místo zvýšeného požárního nebezpečí
Za místo se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se považuje v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru:
a) lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti minimálně 50 m <,>
b) souv...

Načteno

edesky.cz/d/5359931

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lhota (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz