« Najít podobné dokumenty

Obec Svatoslav (Třebíč) - Schválené rozpočtové opatření č.3_22.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Svatoslav (Třebíč).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválené rozpočtové opatření č.3_22.pdf
Obec Svatoslav,IČO 00290548
<br> KEO4 1.10.0 UROOE
<br> Rozpočtové změny 5 důvodovou zprávou
<br> Schvalené rozpoctové opatrení c.312022 Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu: Při" my XXX XXX Orgl orgz N+Z+Uz ZJ Původní hodnota Změna Po změně Název 1345 164 100,00 450,00 164 550,00 Příjem z poplatku za obecní systém 4111 98043 0,00 19 370,83 19 370,83 Neinvestiční přijaté transfery 2 Celkem za Par: 164 100,00 19 820,83 183 920,83 3613 2132 1 000,00 204,00 1 204,00 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých Celkem za Par: 3613 1 000,00 204,00 1 204,00 Nebytové hospodářství 3639 2119 0,00 1 000,00 1 000,00 Ostatní příjmy z vlastní činnosti Celkem za Par: 3639 0,00 1 000,00 1 000,00 Komunální služby a územní rozvoj Přúmy celkem 165 100,00 21 024,83 186 124,83 Výdaje XXX XXX XrgX orgZ N+Z+Uz ZJ Původní hodnota Změna Po změně Název 3314 5136 500,00 3,00 503,00 Knihy,učební pomůcky a tisk Celkem za Par: 3314 500,00 3,00 503,00 Činnosti knihovnické 3341 5169 540.00 540.00 1 080,00 Nákup ostatních služeb Celkem za Par: 3341 540,00 540,00 1 080,00 Rozhlas a televize 3613 5137 0,00 5 015,00 5 015,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek Celkem za Par: 3613 0,00 5 015,00 5 015,00 Nebytové hospodářství 6409 5909 1 514 490,30 15 466,83 1 529 957,13 Ostatní neinvestiční výdaje jinde Celkem za Par: 6409 1 514 490,30 15 466,83 1 529 957,13 Ostatní činnosti jinde nezařazené Výdaje celkem 1 515 530,30 21 024,83 1 536 555,13 Změna závazných ukazatelů,<,> Příjmy XXX XXX Nst Zdr Uz OrgX orgX Původní Změna Po změně Název XXXX 1XXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX 4 512 732,80 450,00 4 513 182,80 DANOVÉ PŘÍJMY XXXX 2XXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX 86 400,00 1 204,00 87 604,00 NEDANOVÉ PŘÍJMY XXXX 4XXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX 511 750,00 19 370,83 531 120,83 PŘIJATÉ TRANSFERY Příjmy celkem 5 110 882,80 21 024,83 5 131 907,63 Výdaje XXX XXX Nst Zdr Uz OrgX orgX Původní Změna Po změně Název xxxx 5xxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxx 4 282 131,30 21 024,83 4 303 156,13 BĚŽNÉ VÝDAJE Výdaje celkem 4 282 13...

Načteno

edesky.cz/d/5358662

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Svatoslav (Třebíč)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz