« Najít podobné dokumenty

Obec Panoší Újezd - Zveřejnění záměru - prodej části pozemku p.č. 1249/1

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Panoší Újezd.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Situační mapka
Zveřejnění záměru Obce Panoší Újezd
Obec Panosi Ujezd
<br> Obecni I’Irad Panosi Uiezd cp.6 PSC 270 21
p.Pavlikov,okr.vRakovnik,tel.724 185 269
IC: 244 201
<br> Zvei‘ejnénl' zéméru
<br> Obec Panosi Ujezd se rozhodla na zaklade usnesem zastupitelstva obce
Panosi Ujezd c.5/2022 zverejnit zémer Obce Panosi Ujezd 0 prodeji casti
pozemku p.c 1249/1 cca 50 m2 v k.’ u a ve vlastnictvi obce Panosi Ujezd <.>
<br> Obec Pano§i Ujezd si vyhrazuje prévo 0d zéméru prodeje pozemkfi
<br> ustoupit <.>
<br> Véra Miksovai
starostka obce
<br> (Dec M Ujeld
270 21 Pavlikov
Rakovnik
<br> Vyvééeno; 952022 1:60: 09044201,m: 724 19529
<br> Sejmuto: 27.5.2022

Načteno

edesky.cz/d/5358552

Meta

Prodej   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Panoší Újezd      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz