« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Výzva - vyjádření k podanému odvolání - Krejzovi Martin a Jana

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výzva - vyjádření k podanému odvolání - Krejzovi Martin a Jana
‚
<br> Uřad městské části města Brna,Brno-Rečkovice a Mokrá Hora
Stavební úřad Go5
<br> Palackého nám.11,621 OO Brno
<br> Číslo jednací Oprávněná úřední osoba: V Brně dne: 10.5.2022
MCBRMHJOO325 1/22/2100ĺKUIV XXXXX XXXXXXXX Počet stran: X
Kpodání tel.: XXXXXXXXX Vašečíslojednací:
<br> fax: 541226124
Spisová značka e-mail: kucerovareckovice.brno.cz
STUPALUO8 104
<br> XXXXXX XXXXXX,nar.X.X.XXXX,Boskovická č.p.1379/13,621 OO Brno <,>
XXXXXXXX XXXX,nar.XX.X.XXXX,Boskovická č.p.1379/13,621 00 Brno <,>
které zastupuje XXXXX XXXX advokáti,s.r.o <.>,Mgr.XXXXXX XXXXXXXXXX,prokuristka,ICO XXXXXXXX <,>
Udolní č.p.567/33,602 00 Brno <,>
<br> Vyvěšeno dne: 10 -05 2022 Sejmuto dne:
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: 10 -05- 2022
Razítko a podpis oprávněné osoby,která potvrzuje vyvěšení a sejmuti oznámení
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> VÝZVA
JÁDŘiNÍ K PODANÉMU ODVOLÁNÍ
<br> Podatelnou ÚMČ města Brna Brno — Řečkovice a Mokrá I-fora bylo dne 4.5.2022 přijato odvolání proti
usnesení o přerušení územního řízení ve věci žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby na
pozemku parc.č.3967/18,3967/19,3967/20,3967/21,3967/22,3967/23,3967/24,3967/25 v k.ú <.>
Rečkovice,které vydal stavební úřad UMC Brno Rečkovice a Mokrá Hora dne 13.4.2022 pod
Č.j.MCBRMHIOO2575/22/2 1 00/KUly,spis.zn.STUPALUO8 104 <.>
Odvolání podali:
<br> XXXXXX XXXXXX,nar.X.X.XXXX,Boskovická č.p.1379/13,621 00 Brno <,>
XXXXXXXX XXXX,nar.XX.X.XXXX,Boskovická č.p.1379/13,621 00 Brno <,>
<br> Územní řízení o umístění stavby rodinného domu na výše uvedených pozemcích bylo zahájeno dnem
podání žádosti tj.16.6.2008 <.>
<br> Úřad městské části města Brna,Brno-Řečkovice a Mokrá Hora,jako stavební úřad příslušný podle 13
odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“),a obecně závazné vyhlášky statutárního města
Brna č.20/2001,kterou se vydává Statut města Brna,(dále jen “stavební úřad“),podle 86 odst....

Načteno

edesky.cz/d/5357676

Meta

Stavby   Jednání zastupitelstva   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz