« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - Družstevní

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - Družstevní
12)
<br> Magistrát města Brna
B R N O
<br> Odbor dopravy
<br> Č.J.: MMB/0265817/2022/RY VYŘIZUJE: Mgr.XXXXX XXXX Brno XX.XX.XXXX
SP.ZN.: 5400IODIMMB/0053364/2022/6 TEL.IE-MAIL: 542 174 763/ryba.peterbrno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci — místní komunikaci III.třídy,ulice
Družstevní,Brno a veřejně přístupné účelové komunikaci NN 145
<br> Vyvěšeno dne: 10 -05- 2022
<br> Sejmuto dne:
<br> Zveřejněno způsobem umožňujĺcím dálkový přístup dne: 10 -05- 7022
<br> Magistrát města Brna (dále jen „MMB“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle 5 124 odst <.>
6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
<br> (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na
<br> základě ustanovení 577 odst.3 zákona o silničním provozu projednaného návrhu místní úpravy provozu
<br> na pozemní komunikaci — místní komunikaci III.třídy,ulice Družstevní,Brno a veřejně přístupné účelové
<br> komunikaci NN 145,formou výkresu č.05,pod názvem: „CELKOVÁ SITUACE,DOPRAVNÍHO
<br> ZNAČENÍ“,název akce: „ULICE DRUŽSTEVNÍ — OBYTNÁ ZÓNA,SO 101 Stavební úpravy“,formát:
<br> „2A4“,datum: „ŘÍJEN 2020“,stupeň: „PDPS“,zpracovaný společností Brněnské komunikace a.s <.>,IČO:
<br> 60733098,Středisko útvar dopravního inženýrství,se sídlem Renneská třída 787/la,639 00 Brno,s
<br> vydáním vyjádření dotčeného orgánu podle ustanovení 577 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu
<br> - Policie České republiky,Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje,Specializované pracoviště
<br> dopravního inženýrství Brno — město a Brno — venkov,pod č.j.: KRPB-205977-l/ČJ-2020-O600DI-NEP <,>
<br> ze dne 16.11.2020,podle ustanovení 5 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu
<br> stanoví
<br> místní úpravu provozu na pozemní komunikaci — místní komunikace III.třídy,ulice Družstevní,B...

Načteno

edesky.cz/d/5357675

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz