« Najít podobné dokumenty

Obec Podlesí - Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.j. 17110/2020-MZE-16212

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Podlesí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozdělovník
Rozdělovník k ČJ: 17110/2020-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 1
<br>
č.Adresát Adresa Forma Odesláno
1 Obec Staré Smrkovice č.p.90,508 01 Staré Smrkovice DS
2 Obec Libchavy Dolní Libchavy 93,561 16 Libchavy DS
3 Obec Sloupnice Horní Sloupnice 196,565 53
<br> Sloupnice
DS
<br> 4 Obec Brumovice č.p.26,691 11 Brumovice DS
5 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Mariánské náměstí 2/2,Staré Město <,>
<br> 110 00 Praha 1
DS
<br> 6 Statutární město Plzeň náměstí Republiky 1/1,Vnitřní Město <,>
301 00 Plzeň
<br> DS
<br> 7 Obec Kryštofovy Hamry č.p.64,431 91 Kryštofovy Hamry DS
8 Statutární město Ústí nad
<br> Labem
Velká Hradební 2336/8,Ústí nad
Labem-centrum,400 01 Ústí nad
Labem
<br> DS
<br> 9 Obec Osová Bítýška č.p.3,594 53 Osová Bítýška DS
10 Obec Žerotice č.p.154,671 34 Žerotice DS
11 OBEC ÚDRNICE č.p.79,507 23 Údrnice DS
12 Obec Druhanov č.p.11,582 91 Druhanov DS
13 Obec Bělá č.p.44,584 01 Bělá DS
14 Obec Chřenovice č.p.1,584 01 Chřenovice DS
15 Obec Víska č.p.50,583 01 Víska DS
16 Obec Boňkov č.p.34,582 55 Boňkov DS
17 Obec Pohleď č.p.20,582 91 Pohleď DS
18 Obec Služátky č.p.8,582 91 Služátky DS
19 OBEC HYNČICE č.p.15,549 83 Hynčice DS
20 Obec Spojil Na Okrajích 100,530 02 Spojil DS
21 Obec Srnojedy Ke Hřišti 8,530 02 Srnojedy DS
22 Obec Bezděčí u Trnávky č.p.19,569 43 Bezděčí u Trnávky DS
23 Obec Janůvky č.p.15,569 43 Janůvky DS
24 Obec Malíkov č.p.5,571 01 Malíkov DS
25 Obec Gruna č.p.66,571 01 Gruna DS
26 Obec Radkov č.p.4,571 01 Radkov DS
27 Obec Záhorovice č.p.382,687 71 Záhorovice DS
28 Obec Komňa č.p.42,687 71 Komňa DS
29 Obec Žerůtky č.p.56,671 51 Žerůtky DS
30 Obec Veselá č.p.33,763 15 Veselá DS
31 Obec Nedašova Lhota č.p.10,763 32 Nedašova Lhota DS
32 Obec Návojná č.p.101,763 32 Návojná DS
33 Obec Kaňovice č.p.45,763 41 Kaňovice DS
34 Obec Předmíř č.p.43,387 42 Předmíř DS
35 Obec Čepřovice č.p.58,387 56 Čepřovice DS
36 Obec Příkazy č.p.125,783 33 Příkazy DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 17110/2020-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 2
<br>
37 Město Benešov M...
Příloha č. 1 k č.j. 17110/2020-MZE-16212
Příloha č.1 k č.j.17110/2020-MZE-16212
<br>
Kraj Obec s rozšířenou působností (ORP) Název katastrálního území (KÚ) Kód KÚ
Datum
zařazení
do přílohy č <.>
1 OOP
<br>
<br> Stránka 1 z 105
<br>
Jihočeský kraj Blatná Bělčice 601870 30.8.2019
Jihočeský kraj Blatná Bezdědovice 603457 30.8.2019
Jihočeský kraj Blatná Blatenka 605212 30.8.2019
Jihočeský kraj Blatná Blatná 605247 30.8.2019
Jihočeský kraj Blatná Bratronice 789291 30.8.2019
Jihočeský kraj Blatná Buzice 616401 9.12.2019
Jihočeský kraj Blatná Čečelovice 618781 30.8.2019
Jihočeský kraj Blatná Čekanice 619060 30.8.2019
Jihočeský kraj Blatná Drahenický Málkov 631558 30.8.2019
Jihočeský kraj Blatná Hajany u Blatné 636533 30.8.2019
Jihočeský kraj Blatná Hněvkov u Mačkova 689726 30.8.2019
Jihočeský kraj Blatná Holušice u Mužetic 700495 9.12.2019
Jihočeský kraj Blatná Hornosín 644765 30.8.2019
Jihočeský kraj Blatná Hostišovice 645796 30.8.2019
Jihočeský kraj Blatná Chlum u Blatné 651494 30.8.2019
Jihočeský kraj Blatná Chobot 775754 30.8.2019
Jihočeský kraj Blatná Jindřichovice u Blatenky 605221 30.8.2019
Jihočeský kraj Blatná Kadov u Blatné 661929 30.8.2019
Jihočeský kraj Blatná Kocelovice 667579 30.8.2019
Jihočeský kraj Blatná Lažánky 605239 30.8.2019
Jihočeský kraj Blatná Lažany u Doubravice 631256 30.8.2019
Jihočeský kraj Blatná Lnáře 686247 9.12.2019
Jihočeský kraj Blatná Lnářský Málkov 661937 30.8.2019
Jihočeský kraj Blatná Mačkov 689734 30.8.2019
Jihočeský kraj Blatná Milčice u Čekanic 619078 30.8.2019
Jihočeský kraj Blatná Mračov 661945 30.8.2019
Jihočeský kraj Blatná Mužetice 700509 30.8.2019
Jihočeský kraj Blatná Myštice 700851 30.8.2019
Jihočeský kraj Blatná Němčice u Sedlice 746886 9.12.2019
Jihočeský kraj Blatná Pacelice 762750 9.12.2019
Jihočeský kraj Blatná Pole 725111 9.12.2019
Jihočeský kraj Blatná Sedlice u Blatné 746894 9.12.2019
Jihočeský kraj Blatná Skaličany 748005 30.8.2019
Jihočeský kraj Blatná Škvořetice 762768 9.12.2019
Jihočeský kraj Blatná Tchořovice 766976 9.12.2019
Jihočeský kraj Blatná V...
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.j. 17110/2020-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
<br> 1711012020—MZE-16212
<br> Spisová značka.: 14LH9964/2020-16212
<br> Č.j.: nuomozwzmz Illiiliiiliiiiillllilllllllllliillllllliilll 0003294481575
<br> Vyřizuje: lng.XXXX XXXX,Ph.D <.>
<br> Telefon: XXXXXXXXX
<br> E-mail: Jiri.Bily©mze.cz
<br> lD DS: yphaax8
<br> Adresa: Těšnov 65/17,Nové Město,110 00 Praha 1
<br> V Praze dne : 2.4.2020
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů,věcně příslušný podle ustanovení 5 49 odst.2 písm.e) zákona č.289/1995 Sb <.>,o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesni zákon“),v souladu s 5 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),vydává podle 5 513 lesního zákona následující
<br> opatření obecné povahy <,>
<br> kterým rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení 9 29 odst.1,5 31 odst.6,5 32 odst.1 a 5 33 odst.1 až 3 lesního zákona:
<br> 1.V lesích na území České republiky,s výjimkou lesů na území národních parků a jejich ochranných pásem
<br> 1.1.se stanoví,že na kůrovcové souše se až do 31.prosince 2022 nevztahuje povinnost vlastníka lesa přednostně zpracovat těžbu nahodilou; povinnost vlastníka lesa aktivně vyhledávat kůrovcové stromy,provádět jejich včasnou těžbu a účinnou asanaci zůstává zachována;
<br> 1.2.se stanoví,že holina vzniklá na lesních pozemcích v důsledku nahodilé těžby musí být zalesněná do 5 let a lesní porosty na ní zajištěny do 10 let od jejího vzniku;
<br> 1.3.se stanoví,že při zalesňování v období do 31.prosince 2022 je odchylně od ustanovení 5 29 odst.1 lesního zákona možno použít reprodukční materiál lesních dřevin z kterékoli přírodní lesní oblasti a nadmořské výšky.To neplatí pro zalesňování reprodukčním materiálem smrku ztepilého.Pravidla nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin podle zákona č.149/2003 Sb <.>,o uvádění...

Načteno

edesky.cz/d/5353621

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Podlesí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz