« Najít podobné dokumenty

Obec Těšetice - Obec Těšetice - Územní studie Rataje - plocha Z_118

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Těšetice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

339_cele.cs[1].pdf [1,47 MB]
ÚZEMNÍ STUDIE RATAJE - PLOCHA Z_118
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Zpracoval Ing.arch.XXXXXXXXX XXXXX,autorizovaný architekt,č.aut.XXXXX,Olomouc,12/2021
<br>
<br>
<br>
<br>
Název dokumentace : Územní studie Rataje plocha Z_118
<br>
Objednatel : Obec Těšetice
<br> 783 46 Těšetice č.p.75
<br> Zastoupen : Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXXX,starosta obce
<br> e-mail : podatelna @obec-tesetice.cz
<br> telefon : 585 954 308
<br> ID datové schránky : g3iba2n
<br> IČ : 00299545
<br>
<br> Projektant : Ing.arch.XXXXXXXXX XXXXX
<br> autorizovaný architekt,č.aut.XXXXX
<br> telefon : 608059751
<br> e-mail: stanislav.duron@seznam.cz
<br> ID datové schránky : sb9rpk
<br> IČ : 11567198
<br>
<br>
<br>
<br> Datum zpracování : prosinec 2021
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
1 CÍLE A ÚČEL ŘEŠENÍ ÚZEMNÍ STUDIE
<br>
<br> Územní studie stanoví zásady urbanistického řešení zástavby nových rodinných domů a komplexní
<br> uspořádání řešeného území <.>
<br> Respektuje přitom funkční a prostorovou regulaci stanovenou Územním plánem Těšetic <.>
<br> Cílem územní studie je stanovení principu zástavby pro rozvoj ploch bydlení v rodinných domech na
<br> ploše označené Z_118,a to stanovením vymezením dopravní obslužnosti území a s tím
<br> souvisejícím vymezením ploch veřejného prostranství a ploch soukromých <.>
<br> V souladu s urbanistickou koncepcí stanovenou územním plánem je cílem zachovat a nadále
<br> rozvíjet původní soustředěný typ zástavby s převažujícím využitím pro bydlení.Nově navržená
<br> zástavba bude kontinuálně navazovat na původní urbanistickou strukturu sídla <.>
<br> V koridorech obslužných komunikací povedou sítě technické infrastruktury,jejichž vybudování
<br> je nezbytnou podmínkou pro přípravu území k zástavbě.Studie určuje způsob zástavby
<br> stanovením uličních a stavebních čar <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 2 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
<br>
<br> Řešené území se nachází na východní straně obce Těšetice části Rataje.Jedná se o vymezenou
<br> zastavi...

Načteno

edesky.cz/d/5352645

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Těšetice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz