« Najít podobné dokumenty

Obec Velenice (Česká Lípa) - Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Velenice (Česká Lípa).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2021
odbor kontroly
<br>
T +420 485 226 789 E gabriela.lesakova@kraj-lbc.cz
<br>
<br>
Liberecký kraj
<br> U Jezu 642/2a,461 80 Liberec 2
<br> Datová schránka: c5kbvkw
<br> www.kraj-lbc.cz
<br> IČO 70891508
<br> DIČ CZ70891508
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Č.j.: LK - 0122/21/Les
<br>
<br> Z P R Á V A
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> Mikroregionu Podralsko,IČO 70809721,za rok 2021
<br>
<br>
<br>
Přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Podralsko za rok 2021 ve
<br> smyslu ustanovení § 53 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a v
<br> souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
<br> celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,bylo zahájeno doručením
<br> oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření dne 21.10.2021 <.>
<br>
<br> Přezkoumané období od 1.1.2021 do 31.12.2021 <.>
<br> 1.Dílčí přezkoumání bylo vykonáno v sídle dobrovolného svazku dne 4.11.2021 <.>
2.Konečné přezkoumání bylo vykonáno v sídle dobrovolného svazku dne 21.4.2022 <.>
<br>
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXX,kontrolor pověřený řízením přezkoumání,ev.č.1011 <.>
<br>
<br> Pověření k výkonu přezkoumání podle § 5 zákona č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších
<br> předpisů a § 4 zákona č.255/2012 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,vydal
<br> Mgr.XXXX XXXXXX,ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje,pod č.j.: LK - 0122/21/Les
<br> dne 19.10.2021 <.>
<br>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Poslední kontrolní úkon před vyhotovením zprávy byl proveden dne 21.4.2022 <.>
<br> Popis úkonu: seznámení předsedy svazku s výsledky kontroly <.>
<br>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: XXXX XXXXXX - předseda Mikroregionu Podralsko <,>
<br> XXX XXXXXXXX - účetní <.>
<br>
<br> - X -
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst.1 a 2
<br> zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzené podle hledisek uvedených v § ...

Načteno

edesky.cz/d/5351028

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Velenice (Česká Lípa)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz