« Najít podobné dokumenty

Obec Velenice (Česká Lípa) - Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Velenice (Česká Lípa).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2021
odbor kontroly
<br>
T +420 485 226 789 E gabriela.lesakova@kraj-lbc.cz
<br>
<br>
Liberecký kraj
<br> U Jezu 642/2a,461 80 Liberec 2
<br> Datová schránka: c5kbvkw
<br> www.kraj-lbc.cz
<br> IČO 70891508
<br> DIČ CZ70891508
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Č.j.: LK - 0122/21/Les
<br>
<br> Z P R Á V A
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> Mikroregionu Podralsko,IČO 70809721,za rok 2021
<br>
<br>
<br>
Přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Podralsko za rok 2021 ve
<br> smyslu ustanovení § 53 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a v
<br> souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
<br> celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,bylo zahájeno doručením
<br> oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření dne 21.10.2021 <.>
<br>
<br> Přezkoumané období od 1.1.2021 do 31.12.2021 <.>
<br> 1.Dílčí přezkoumání bylo vykonáno v sídle dobrovolného svazku dne 4.11.2021 <.>
2.Konečné přezkoumání bylo vykonáno v sídle dobrovolného svazku dne 21.4.2022 <.>
<br>
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXX,kontrolor pověřený řízením přezkoumání,ev.č.1011 <.>
<br>
<br> Pověření k výkonu přezkoumání podle § 5 zákona č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších
<br> předpisů a § 4 zákona č.255/2012 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,vydal
<br> Mgr.XXXX XXXXXX,ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje,pod č.j.: LK - 0122/21/Les
<br> dne 19.10.2021 <.>
<br>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Poslední kontrolní úkon před vyhotovením zprávy byl proveden dne 21.4.2022 <.>
<br> Popis úkonu: seznámení předsedy svazku s výsledky kontroly <.>
<br>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: XXXX XXXXXX - předseda Mikroregionu Podralsko <,>
<br> XXX XXXXXXXX - účetní <.>
<br>
<br> - X -
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst.1 a 2
<br> zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzené podle hledisek uvedených v § ...

Načteno

edesky.cz/d/5351028

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Velenice (Česká Lípa)
24. 11. 2022
23. 11. 2022
05. 11. 2022
05. 11. 2022
05. 11. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Velenice (Česká Lípa)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz