« Najít podobné dokumenty

Obec Kozojedy (Jičín) - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - bobr

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kozojedy (Jičín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - bobr
Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové Vstřícný,rychlý a profesionální úřad
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336 – spokojený občan <.>
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
www.kr-kralovehradecky.cz
<br>
<br>
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
<br>
<br>
<br>
<br>
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA (č.j.): KUKHK-1820/ZP/2022-20
<br>
VYŘIZUJE: RNDr.XXXXX XXXXX
ODBOR | ODDĚLENÍ: odbor životního prostředí a zemědělství | oddělení ochrany přírody a krajiny
LINKA | MOBIL: 727 949 537
E-MAIL: tnosek@kr-kralovehradecky.cz
<br> DATUM:03.05.2022
<br> Počet listů: 1
Počet příloh: 1/listů:
<br> Počet svazků: 0
Sp.znak,sk.režim: 246.3 A/10
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Krajský úřad Královéhradeckého kraje,odbor životního prostředí a zemědělství,se sídlem
Pivovarské náměstí 1245,500 03 Hradec Králové (dále XXX XXXXXXX úřad) jako orgán ochrany
přírody věcně a místně příslušný podle ust.§ 29 odst.1 a § 67 odst.1 písm.g) zákona
č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a dále dle ust.§ 75
odst.1 písm.d) a ust.§ 77a odst.5 písm.o) zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody
a krajiny,ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOPK),v souladu s § 25 a § 173 zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),tímto
<br>
zveřejňuje
<br> opatření obecné povahy,kterým se povoluje výjimka ze zákazu škodlivě zasahovat
do přirozeného vývoje zvláště chráněného živočicha zařazeného do kategorie silně
ohrožených druhů - bobra evropského (Castor fiber) na území Královéhradeckého
kraje mimo území Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Broumovsko,Orlické hory,Český
ráj a Krkonošského národního parku (KRNAP) a jeho ochranného pásma,a mimo
území národních přírodních rezervací (NPR) a národních přírodních památek (NPP)
a všech jejich ochranných pásem (dále jen území KHK ve správě krajského úřadu) <.>
<br> Krajský úřad tímto opatřením obecné povahy,v souladu s ustanoveními § 56 odst.1
a ...

Načteno

edesky.cz/d/5351013

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kozojedy (Jičín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz