« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Bojanovice - Výběrové řízení - Referent státní správy a samosprávy na odboru územního plánování

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Bojanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vyberove-rizeni-referent-statni-spravy-a-samospravy-na-odboru-uzemniho-planovani-181a9.doc
MĚSTO HUSTOPEČE,se sídlem Hustopeče,Dukelské nám.2/2,693 01 Hustopeče
IČ 00283193
<br> OZNÁMENÍ
<br> Vedoucí Městského úřadu Hustopeče vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo na Odbor územního plánování,s dobou určitou – zástup za mateřskou dovolenou
Referent státní správy a samosprávy
/Agenda ÚZemního plánování/
Pracovní náplň:
<br> Zajišťování ucelené agendy pro výkon správních činností na úseku územního plánování,pořizování územně plánovacích dokumentací a vydávání závazných stanovisek,apod <.>
Požadujeme:
<br> - splnění předpokladů podle § 4 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů – státní občanství ČR,příp.cizí státní občan,s trvalým pobytem v ČR,starší 18 let,způsobilost k právním úkonům <,>
- trestní bezúhonnost
- ovládání jednacího jazyka
<br> - znalosti geografických informačních systémů a platných legislativních předpisů výhodou
- komunikativnost a vysoká úroveň vystupování a ústního a písemného projevu
<br> - výborné znalosti práce s PC
- řidičský průkaz B – aktivní řidič
<br> Požadavky na kvalifikaci dle § 24 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,platném znění („stavební zákon“) :
<br> 1) Kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti splňuje úředník nebo fyzická osoba,která má osvědčení zvláštní odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu a splňuje kvalifikační požadavky vzdělání a praxe podle stavebního zákona; ustanovení zvláštního právního předpisu o vydávání osvědčení o uznání rovnocennosti vzdělání se nepoužije <.>
<br> 2) Kvalifikační požadavky vzdělání a praxe splňuje autorizovaný architekt,kterému byla udělena autorizace pro obor územní plánování nebo bez specifikace oboru podle zvláštního právního předpisu <.>
<br> 3) Kvalifikační požadavky vzdělání a praxe splňuje dále fyzická osoba,která má
<br> a) vysokoškolské vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územní plánování a nejméně 18 měsíců praxe při výkonu územně plánovací činnosti ve veř...

Načteno

edesky.cz/d/5350668

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Bojanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz