« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Vítkovice - 123_2022.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Vítkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

123_2022.pdf
Statutární město Ostrava městský obvod Vítkovice starosta
<br> VITK/09858/22/BaM/Ho
<br> Ve smyslu ustanovení 8 39 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v
<br> Statutární město Ostrava
<br> Uřad městského obvodu Vítkovice odbor vnitřních věcí a správních činnosti
<br> 0 OSTRAVAH!
<br> víruovlcs
<br> eyío soucasne zveřejněno na www.vitkovíee.ostrava.cz
<br> zveřejňujeme
<br> záměr pronajmout
<br> Statutární město Ostrava Úřad městského obvodu VITKOVICE „ <.>
<br> eísemnesí.W : XXXX Clslo.<.>.<.> /£\X/ :)-/„Žiji
<br> vyvěšena dne;.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.sňata dne:.<.>
<br>.část pozemku parc.č.586/1,zalnada & část pozemku parc.č.586/3,zastavěná plocha a nádvoří,o celkové
<br> výměře 62,08 m2,k.ú.Vítkovice,obec Ostrava,dle zákresu v katastrální mapě <.>
<br> 587 \)
<br> 586/3
<br> Důl/D
<br> O záměru rozhodla RMOb Vítkovice svým usnesením čislo 3170/RMOb-Vit/1822/1 19 ze dne 4.5.2022 <.>
<br> V Ostravě-Vítkovicích,dne 5.5.2022
<br> Statutární mta/„: Ustrava
<br> městský obvod Vitkouiee _ _ /,0 OSTRAVAm Rlehard Cennák V"“W'CE,starosta MOb Vítkovice Mírové náměstí 1,703 79 Ostrava 153 00845451 DIČ CZ 00845451 1/7 ww.vitkovíce.ostrava.cz Císlo účtu 1649309349/0800 posta©vitkovíce.ostrava.cz ID DS 7mqbr27
<br> OSTRAVA!
<br> %“"N

Načteno

edesky.cz/d/5350065


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Vítkovice
05. 10. 2022
05. 10. 2022
05. 10. 2022
05. 10. 2022
03. 10. 2022
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Vítkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz