« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Výběrové řízení - vedoucí Odboru správy bytového a nebytového fondu ÚMČ Brno-Královo Pole

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení - vedoucí Odboru správy bytového a nebytového fondu ÚMČ Brno-Královo Pole
OZNÁMENÍ
o vyhlášení výběrového řízení
<br> Tajemník městské části Brno — Královo Pole vyhlašuje,v souladu s ustanovením 7 zákona
Č.3 12/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o zrněně některých zákonů,ve znění
pozdějších předpisů (dáte jen „zákon o úřednících“),výběrové řízení na obsazení funkčního místa
<br> „vedoucí Odboru správy bytového a nebytového fondu“
<br> Místo výkonu práce: Statutární město Brno,Úřad městské části Brno — Královo Pole <,>
Palackého třída 59,61293 Brno
<br> Pracovní úvazek: I.0 (40 hod./týdně)
<br> Předpokládané datum nástupu: ihned,příp.dle domluvy (pracovní poměr na dobu neurčitou)
<br> Platové podmínky: v souladu se zákonem Č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,ve znění pozdějších předpisů
a nařízením vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě,ve znění pozdějších předpisů,11.platová třída <.>
<br> Kvalifikační předpoklady a požadavky:
• vysokoškolské vzdělání <,>
• znalost principů veřejné správy včetně právních předpisů vztahujících se k činnosti obcí <,>
• řídící a organizační schopnosti,velmi dobrá schopnost jednat s lidmi,asertivita,psychická
<br> odolnost,vysoké pracovní nasazení,odpovědnost,spolehlivost,flexibilita <,>
• ochota dále se vzdělávat <,>
• občanská a morální bezúhonnost <,>
• znalost práce s PC,min.Word a Excel je samozřejmostí <,>
• výhodou znalost programů GINIS,e-spis <,>
• praxe ve veřejné správě výhodou <,>
• dále znalost zejména těchto zákonů:
<br> — zákon č.I 28/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v účinném znění <,>
— obecně závazná vyhláška č.20/2001,kterou se vydává Statut města Brna,ve znění
<br> pozdějších vyhlášek <,>
— zákon č.89/20 12 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších předpisů <,>
— zákon č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,ve znění pozdějších předpisů <,>
— zákon č.340/2015 Sb <.>,o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,uveřejňování
<br> těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),ve znění pozdějších...

Načteno

edesky.cz/d/5349990

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz