« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Záměry statutárního města Brna prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo ji přenechat jako výprosu - R8/217

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměry statutárního města Brna prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo ji přenechat jako výprosu - R8/217
č.j.MMB/0262932/2022/Vich STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce V souladu s ustanovením 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna 1.směna - spoluvlastnického podílu ve výši id.2/3 na části pozemku.p.č.1310/2 zahrada v k.ú.Nový Lískovec,oddělené geometrickým plánem č.1639-112/2022 (dále jen geometrický plán) a tímto geometrickým plánem označené jako díl „a“ o výměře 414 m2,která se stane součástí pozemku p.č.1312/1 zahrada o výměře 1242 m2 v k.ú.Nový Lískovec se všemi jeho součástmi a příslušenstvím a v katastru nemovitostí nezapsaného objektu zahradní chatky,který se nachází na oddělované části pozemku p.č.1310/2 v k.ú.Nový Lískovec dle geometrického plánu,kterým je označena jako díl „a“ o výměře 414 m2,která se stane součástí pozemku p.č.1312/1 zahrada o výměře 1242 m2 v k.ú.Nový Lískovec,ve vlastnictví statutárního města Brna za spoluvlastnický podíl ve výši id.2/3 na části pozemku p.č.1312/1 zahrada v k.ú.Nový Lískovec,oddělené geometrickým plánem a tímto geometrickým plánem označené jako díl „d“ o výměře 244 m2,která se stane součástí pozemku p.č.1325/1 ostatní plocha,jiná plocha o výměře 35596 m2 v k.ú.Nový Lískovec se všemi jeho součástmi a příslušenstvím,ve společném jmění fyzických osob,spoluvlastnického podílu ve výši id.1/3 na části pozemku.p.č.1310/2 zahrada v k.ú.Nový Lískovec,oddělené geometrickým plánem a tímto geometrickým plánem označené jako díl „a“ o výměře 414 m2,která se stane součástí pozemku p.č.1312/1 zahrada o výměře 1242 m2 v k.ú.Nový Lískovec se všemi jeho součástmi a příslušenstvím ve vlastnictví statutárního města Brna za spoluvlastnický podíl ve výši id.1/3 na části pozemku p.ě.1312/1 zahrada v k.ú.Nový Lískovec,oddělené geometrickým plánem a ...

Načteno

edesky.cz/d/5349989

Meta

Prodej   Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz