« Najít podobné dokumenty

Město Loket - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - kulturní akce ul. T. G. Masaryka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Loket.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - kulturní akce ul. T. G. Masaryka
MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV
Rokycanova 1929,356 01 Sokolov
<br> Odbor dopravy
<br>
<br> ČÍSLO SPISU: MUSO/31942/2022/OD/LULA
<br> INTERNÍ OZNAČENÍ: OD-3053/2022
<br> VYŘIZUJE: Mgr.XXXXX XXXXXXX
<br> TEL.: +XXX XXX XXX XXX
<br> E-MAIL: lucie.laurova@mu-sokolov.cz
<br>
<br> DATUM: 4.5.2022
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> Opatření obecné povahy dočasný zákaz stání nebo zastavení silničních vozidel
<br>
<br> Městský úřad Sokolov,odbor dopravy,jako příslušný správní úřad ve smyslu 124 odst.6 a § 77 odst.1
<br> písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> (dále jen „zákon o silničním provozu“) na základě podané žádosti dne 25.3.2022 Městem Loket,IČO:
<br> 00259489,T.G.Masaryka 1/69,357 33 Loket a po předchozím vyjádření Policie České republiky
<br> Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje dopravní inspektorát Sokolov,podle ustanovení § 19a
<br> zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích v platném znění,(dále jen „zákon o pozemních
<br> komunikacích“) v návaznosti na ustanovení § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
<br> pozdějších předpisů,(dále jen „správní řád“) vydává opatření obecné povahy pro:
<br>
<br> I.dočasný zákaz zastavení silničních vozidel na silnicích č.II/209 a III/209 9
II.stanovuje přechodnou úpravu provozu na silnicích č.II/209,III/209 9 a na místních
<br> komunikacích v obci Loket
<br>
<br> umístění přenosného dopravního značení v rozsahu dle přiložené dokumentace ověřené Policií České
<br> republiky Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje dopravní inspektorát Sokolov,čj.KRPK-
<br> 18810-2/ČJ-2022-190906 ze dne 14.3.2022,která je nedílnou součástí tohoto návrhu:
<br>  na krajnici silnice III/2099,p.p.č.777/7 (ulice Sokolovská),ve vlastnictví Karlovarského kraje,ve
správě Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje,budou umístěné dopravní značky - 2
<br> ks Parkoviště (č.IP11a) s dodatkovou tabulkou (č.E13) s textem „PRO NÁVŠTĚVNÍKY
<br> KULTURNÍC...

Načteno

edesky.cz/d/5349014

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Loket      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz