« Najít podobné dokumenty

Obec Pařezov - Zpráva o výsledku přezkoumávání hospodaření obce za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pařezov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumávání hospodaření obce 2021.pdf
KRAJSKÝ ÚŘAD PLZElŘlSKÉHO KRAJE
<br> ODBOR Ekononmcxýf,_,<,> ODDĚLENI PREZKOUMAVANI HOSPODAŘENI OBCI A KONTROLY
<br> Škroupova 18,306 13 Plzeň Výtisk č.1
<br> Čj: PK—EK/2048/21
<br> Zpráva o'výsledku přezkoumání hospodaření USC Pařezov,ICO: 00572276 za rok 2021
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne:
<br> 08.04.2022 na základě g 42 zákona č,128/2000 Sb.<.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> Místo provedení přezkoumání: OÚ Pařezov Nový Pařezov 35,344 01 Domažlice
<br> Přezkoumané období: 1.1.2021 — 31.12.2021
<br> Přezkoumání vykonala: - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: J ítka Volfíková Při přezkoumání byli přítomni: - XXXXX XXXXX — starosta obce - Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXX - místostarostka a účetní obce Přezkoumání hospodaření za rok XXXX bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 21.03.2022 podle % 5 odst.zákona č.420/2004 SB.<.>
<br> o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumání hospodaření) <.>
<br> Poslední kontrolní úkon a datum jeho provedení:
<br> kontrola byla ukončena na místě dne 08.04.2022 vrácením vyžádaných podkladů a podáním informace o kontrolních zjištěních <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> “x-.* 4,* í ' ' Jt_\„q_,\ "LWB '.5.57 (3.027 _
<br> 3.51: smc—< :) ram-t „
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Í
<br> Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu obce Pařezov byl zveřejněn na úřední desce a v ei.podobě ve dnech 20.11.- 4.12.2020.í Územní celek oznámil na své úřední desce,kde je návrhj rozpočtu obce na rok 2021 zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby._ Rozpočtová opatření Ke d...

Načteno

edesky.cz/d/5343353

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pařezov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz