« Najít podobné dokumenty

Obec Pařezov - Rozpočtové opatření č.1/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pařezov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozp.opatření 1-2022.pdf
J 4-1 mcr \\ GH!
<br> ROZPOČTOVÝ DOKLAD
<br> ““ \-\"p|> zdp RL.',<.> cm 000000001 ke? Druh: 3
<br>,mo; 00572276
<br> Název: Obec Pařemv
<br> Danuěn dokladu: znám/25 ROZPOČTOVÍ OPATŘENÍ c',1/2020 ŠM Au 011th PM Zi 1'? HF; Hm,-
<br> 23| (]IUIJ [M)biDLJ 5366
<br> 1sa\\šu:1i\\'d.\\; \1-1'1xal1nídLl'1Ml Ph zm alu".' Hakon—mwl- m [nN—xmms Ian-dnu 5 w i '
<br> 331 (JIUU [JOB-1112 33611
<br> „Hien y\dnu- - \n-rw Mnou-* m1 Ph :]:1 aku :: '( >[11Úkí"21.„ www [vlhun \in-Ú'wl'u'w -1„ „\ *.|=„ <.>
<br> 31 (1100 003—639 Glll
<br> WFL-H; \*_\'dd|u : : mm a pm.?ěh na \mLM dum-
<br> 231 0100 (103-312 “3169
<br> m'a—n: \'_\[Íd|i| "w & Í '-i_',pít—WD.Pi'<.lhlít'L|1\L im „nou položku,">| 1—1
<br> 31 0101) 003312 5133
<br> nanšrníx'ylnu : Cl.<.> : pn1 Í!'š'čpí'u:1n==!m iukdmiku \)"n 'Lbfa- “"'wxi' IVa-Www \.mn \ ;
<br> 231 0100 l)(JHiTl 3169
<br> wmka-J! \\“LLIW m : v.1 - a D'ťhl n na & Malí)
<br> 231 ÚIOÚ UUhJUQ 3179
<br> \;m Ron“ \'wlau ma : “Jim UHLÍ onom 111.111“ :wmmu'nv
<br> 231 0100 !)(L'JJI 3325
<br> s_jHÍm:l-\\C1d1L='l-lš,JLJÍ - Pwn'm/ \'cf'cmo \*IIIIČI]Í\111117d\\,pívm \ m \ _'_"—i_'
<br> 2711 (3101) 1101292 5323
<br> Smil-šum nimi.1.: t- '!“L' - Dwmnn: nh—Južnzasl wícmnr \IL Hmm V1 nku-„
<br> BI 0100 8115 '1d\\'ŠCÍIJ\L!1\1L|-1wl Huf-„(n.Součet za doklad : Datum zaznamu: 3033/03 _“3 Záznam pnwedl': :'(H'osluva Součková '
<br> _",<.> HJL" ' hrJ "'n Khw-gamma! svswmem (MMR ! uve“,1 ( R | JINI'L" wm == „
<br> Příkazce operace: \ X
<br> \ __)
<br> v „ '-—'
<br> Správce rozpočtu.Účetní: <,>
<br> Vyvěšeno na úřední desce a v el.podobě dne: 25.3.2022 Rozpočtové opatření v pravomoci.“ OZ OZ byio informováno dne:
<br> OZ schváfilo (zi/79:25.3.2022
<br> E\UWMM miniJLJ
<br>.W „„a
<br> (100 5139 "nm
<br> 000 180 398110
<br> 5100 mm „1113.1an
<br> 0.00 “ nnnun
<br> 0.00 " (100.110
<br> 0.011 4 HUIMHI-
<br> (1.00 4 (][)(JJJU
<br> 0.00 | Hmmm <.>
<br> 0.00 1? 000.00
<br> 111) 177.00 M_llll 110177,00 110171130
<br> OBEC PAŘEZCA- PAŘEZOV 35 344 01 DORMŽLICE

Načteno

edesky.cz/d/5343352


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pařezov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz