« Najít podobné dokumenty

Obec Malé Hradisko - Zápis ze zasedání zastupitelstva č.36/2022 ze 29.4.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malé Hradisko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zapis_zasedani_ozmh_29_04_2022_final.pdf [0,32 MB]
Obec Malé Hradisko
<br>
Zápis včetně usnesení č.36/2022 ze zasedání dne 29.4.2022 Stránka 1
<br>
Z á p i s č.36/2022
<br> z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Malé Hradisko,konaného
<br> dne 29.4.2022 v zasedací místnosti Obecního úřadu Malé Hradisko
<br>
Přítomni: XXXXXX XXXXXXX,Mgr.Vojmír Křupka,XXXXXX XXXXXXX (příchod v XX:XX hod.) <,>
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXXX,Vladimíra Voráčková
<br> Nepřítomni a omluveni: XXXXXXX XXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXX
<br> Přítomni občané: X
<br> Zahájení zasedání: XX:XX hodin
<br> Ukončení zasedání: 19:00 hodin
<br> Program:
<br> 1) Zahájení
<br> 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
<br> 3) Kontrola usnesení
<br> 4) Schválení závěrečného účtu obce Malé Hradisko 2021
<br> 5) Schválení účetní závěrky obce Malé Hradisko 2021
<br> 6) Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Mateřské školy Malé Hradisko 2021
<br> 7) Smlouva o zřízení věcného břemene - XXXX XXXXXXXX
<br> X) Smlouvy o výpůjčce – Mateřská škola Malé Hradisko
<br> 9) Projednání záměru prodeje – vrtaná studna Chaloupky
<br> 10) Přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace JSDH Malé Hradisko
<br> s Olomouckým krajem
<br> 11) Přijetí dotace a uzavření smlouvy s Olomouckým Krajem POV 2022 – Územní plán Malé
<br> Hradisko 2022,komunikace ke koupališti
<br> 12) Různé – Na vědomí rozpočtové opatření č.2/2022 a č.3/2022,termíny sběru
<br> velkoobjemového a nebezpečného odpadu v obci Malé Hradisko
<br> 13 Závěr
<br> K bodu 1) Zahájení
<br> Zasedání zahájil a řídil podle jednacího řádu obce starosta obce XXXXXX XXXXXXX.Konstatoval <,>
<br> že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a je na něm přítomno 6 členů zastupitelstva obce <,>
<br> a tudíž zasedání může právoplatně jednat a usnášet se.Dále starosta obce navrhl vést diskusi
<br> k jednotlivým bodům operativně a přímo <.>
<br> Starosta informoval o platném jednacím řádu zastupitelstva obce a jeho dodržování <.>
<br> Starosta obce přečetl program zasedání zastupitelstva.Následn...

Načteno

edesky.cz/d/5343149

Meta

Prodej   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malé Hradisko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz