« Najít podobné dokumenty

Obec Stěbořice - oznámení výběrového řízení - Ministerstvo obrany

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Stěbořice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

podmínky (253.88 kB)
!!! POZOR,nové podmínky VŘ – přihláška do VŘ nově JEN NA FORMULÁŘI !!!
<br> !!! ČTĚTE POZORNĚ !!!
<br> OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE
<br> PRO STÁT NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU
<br> Česká republika – Ministerstvo obrany <,>
zastoupená Ing.Ľubošem Hajdukem <,>
<br> Odbor nakládání s nepotřebným majetkem (ONNM) sekce majetková Ministerstva obrany <,>
adresa: ČR – MO,Odbor nakládání s nepotřebným majetkem (ONNM) sekce majetková MO <,>
<br> Tychonova 221/1,160 01 Praha 6
(dále jen „oznamovatel“) <,>
<br> podle § 22 odst.1 zák.č.219/2000 Sb <.>,o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,a podle části páté vyhlášky Ministerstva financí č.62/2001 Sb <.>,o hospodaření
<br> organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje <,>
<br> že za níže uvedených podmínek
<br> dne 10.5.2022 zahajuje výběrové řízení (VŘ)
<br> za podmínek na zjištění zájemců o koupi k uvedeným předmětům koupě
<br> popsaným pod příslušným variabilním symbolem (VS):
<br>
Důležité upozornění: jednotlivé předměty koupě jsou podrobně popsány v příslušných konceptech kupních
<br> smluv,jež jsou pod příslušným VS uveřejněny na webových stránkách http://onnm.army.cz (adresa
<br> nesmí obsahovat „www.“).Znění inzerátu je pouze informativním popisem nemovitostí <,>
<br> proto je nutné se bezpodmínečně seznámit s přesným popisem a důležitými
skutečnostmi uvedenými v konceptu kupní smlouvy <.>
<br>
<br> ČÁST A
<br> PODMÍNKY NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI:
<br> 1.Doručení přihlášky:
<br> Zájemce o koupi doručí oznamovateli prostřednictvím poštovní služby,zvlášť pro každý předmět koupě <,>
<br> řádně a úplně vyplněný formulář přihlášky v zalepené obálce označené textem:
<br> „PŘIHLÁŠKA – … zde je nutno nezaměnitelně vyplnit označení předmětu koupě a variabilní
<br> symbol (u každého předmětu koupě tučný úvodní text viz ČÁST D tohoto oznámení VŘ) … -
<br> NEOTV...
oznámení výběrového řízení - Ministerstvo obrany (177.64 kB)
1/1
<br>
OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE
<br> PRO STÁT NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU
<br>
Česká republika – Ministerstvo obrany,zastoupená Ing.Ľubošem Hajdukem,Odbor nakládání
<br> s nepotřebným majetkem (ONNM),sekce majetková,s adresou pracoviště nám.Svobody 471/4,160 01
<br> Praha 6,podle § 22 odst.1 zák.č.219/2000 Sb <.>,o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích,ve znění pozdějších předpisů,a podle části páté vyhlášky Ministerstva financí č.62/2001 Sb <.>,o
<br> hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> oznamuje,že dne 10.5.2022 zahajuje výběrové řízení (VŘ) na tyto předměty koupě:
<br>
77220514 (VS): Chotěbuz – bunkr („řopík“) SLO VEČ 883KA,k.ú.Zpupná Lhota,okr.Karviná <.>
<br> 77220515 (VS): Chotěbuz – bunkr („řopík“) SLO VEČ 34KA,k.ú.Zpupná Lhota,okr.Karviná <.>
<br> 77220516 (VS): Stěbořice – bunkr („řopík“) SLO VEČ R119OP,k.ú.Nový Dvůr u Opavy,okr.Opava <.>
77220517 (VS): Stěbořice – bunkr („řopík“) SLO VEČ R94OP,k.ú.Nový Dvůr u Opavy,okr.Opava <.>
<br> 77220518 (VS): Opava – bunkr („řopík“) SLO VEČ R52OP,k.ú.Milostovice,okr.Opava <.>
<br> 77220519 (VS): Opava – bunkr („řopík“) SLO VEČ R68OP,k.ú.Milostovice,okr.Opava <.>
77220520 (VS): Opava – bunkr („řopík“) SLO VEČ R61OP,k.ú.Milostovice,okr.Opava <.>
<br> 77220521 (VS): Opava - bunkr („řopík“) SLO VEČ ROP38OP,k.ú.Zlatníky u Opavy,okr.Opava <.>
<br> 77220522 (VS): Opava - bunkr („řopík“) SLO VEČ R64OP,k.ú.Zlatníky u Opavy,okr.Opava <.>
<br>
UPOZORNĚNÍ:
<br>
<br> Úplné znění inzerátu,v němž budou uvedeny další potřebné údaje vážící se k výběrovému řízení,jako jsou
popis předmětů koupě,minimální kupní cena,kauce,případná omezení vlastnických a uživatelských práv <,>
<br> termíny a podmínky složení a vrácení požadované kauce,kritéria pro výběr vhodného kupce,termíny <,>
<br> podmínky a místo předložení přihlášek zájemců o koupi,jejich obsah a požadavek na doklady,kter...

Načteno

edesky.cz/d/5342593

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Stěbořice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz