« Najít podobné dokumenty

Město Loket - Informace MÚ o konání 3. zasedání ZM Loket

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Loket.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace MÚ o konání 3. zasedání ZM Loket
Informace
<br>
Městský úřad Loket informuje,že 3.zasedání
<br> Zastupitelstva města Loket se bude konat dne 12.května
2022 od 16:00 hodin v zasedací místnosti ve II.patře
<br> budovy radnice Loket <.>
<br> Program:
<br> Zahájení
<br>
<br> 1.Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
2.Schválení programu 3.zasedání Zastupitelstva města Loket
3.Kontrola usnesení
4.Prodej pozemku p.č.105/3,trvalý travní porost o výměře 404 m2 v k.ú <.>
<br> Nadlesí,obec Loket
5.Pravidla pro prodej pozemků v majetku města Loket
6.Dopravní terminál Loket předmostí – opakované zahájení zadávacího řízení
7.Diskuse
8.Schválení řádné účetní závěrky města Loket za rok 2021
9.Schválení výsledku hospodaření města Loket za rok 2021
10.Návrh závěrečného účtu města Loket za rok 2021
11.Individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Loket společnosti Automoto
<br> klub Loket v AČR na pořádání Grand Prix of XXXXX Republik
XX.Mimořádný příspěvek Mikroregion Sokolov – východ na spolufinancování
<br> realizace akce „Projekt informačních a naučných tabulí u cyklostezky
Královské Poříčí – Loket“
<br> 13.Odpis pohledávky č.1200224 pro nedobytnost
14.Různé
<br>
Závěr
<br>
<br> V Lokti dne 5.května 2022

Načteno

edesky.cz/d/5342368

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Loket      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz