« Najít podobné dokumenty

Obec Modlany - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ZPŘÍSTUPNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU MODLANY A OZNÁMENÍ KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Modlany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ZPŘÍSTUPNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU MODLANY A OZNÁMENÍ KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ
1/2 OBECNÍ ÚŘAD MODLANY se sídlem úřadu v Modlanech čp.34,PSČ 417 13 e-mail: obec@modlany.cz,IĆ 00266493,tel: 417564580 Č.j.: Vyřizuje: PharmDr.R.Čech Modlany,dne 5.5.2022 Z.Klenorová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ZPŘÍSTUPNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU MODLANY A OZNÁMENÍ KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ Obecní úřad Modlany jako pořizovatel výše jmenované územně plánovací dokumentace podle § 6 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon),zajišťující územně plánovací činnost podle § 24 stavebního zákona paní Zdeňkou Klenorovou Vám v souladu s ustanovením § 52 odst.1 stavebního zákona a za použití ustanovení § 172 odst.3 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád v platném znění,oznamuje,že byl posouzen a upraven návrh územního plánu (ÚP) Modlany řešící celé správní území obce vymezené katastrálními územími Kvítkov u Modlan,Modlany,Suché,Věšťany a Žichlice u Modlan.Veřejné projednání o upraveném a posouzeném návrhu ÚP Modlany se koná dne 8.6.2022 od 17,00 hodin na sále ve Věšťanech,č.p.33.Na základě výše uvedeného Vám dále oznamujeme,že v termínu od 6.5.do 15.6.2022 (včetně) bude návrh ÚP Modlany včetně odůvodnění a včetně dokumentace Vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území (včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí a vyhodnocení vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti) zpřístupněn k veřejnému nahlédnutí takto: - v tištěné podobě na obecním úřadě,a to v úředních hodinách zveřejněných na webových stránkách úřadu,- a v elektronické podobě na stránkách úřadu: http://www.modlany.cz.https://www.modlany.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=9771&p1=7297&id_ktg=1227 2/2 Poučení: Ve smyslu ustanovení § 52 odst.2 stavebního zákona mohou vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení,oprávnění investoři,případně zástupce veřejnosti zmocněný podle § 23 stavebního zákona,proti projednávanému návrhu ÚP Modlany podat námitky.Tyto námitky mohou být podle § 52 odst.3 stavebního zákona podány nejpo...

Načteno

edesky.cz/d/5341922

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Modlany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz