« Najít podobné dokumenty

Obec Podolanka - Veřejná vyhláška oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 17 Z 3273/17 a Z 3274/17 ÚP sídelního útvaru hl.m. Prahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Podolanka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška (1.2 MB)
PRA HA PRA GUE
<br> PRA GA PRA G
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> Odbor územního rozvoje
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ
<br> o zahájení řízení o vydání změn vlny 17,Z 3273/17 a Z 3274/17 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území
<br> V souladu s š 52 odst.1 ve spojení s š 55b odst.1 a 2 zákona č.183/2006 Sb.<.> o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).ve znění pozdějších předpisů.Magistrát hl.m.Prahy — Odbor územního rozvoje.jako příslušný orgán územního plánování.informuje o zahájení řízení o vydání změn Z 3273/17 a Z 3274/17 vlny 17 Územního plánu sídelního útvaru hl.rn.Prahy (dále jen „Změny ÚP") oznámením o konání veřejného projednání návrhů uvedených změn <.>
<br> Souběžně je vystavena a projednávána dokumentace vyhodnocení vlivů Změn ÚP na udržitelný rozvoj území (dále jen „VVURU") <.>
<br> Návrhy Změn ÚP a dokumentace VVURÚ byly zpracovány na základě usnesení Zastupitelstva hl.m.Prahy č.39/104 ze dne 6.9.2018,kterými byly schváleny návrhy na pořízení těchto změn zkráceným postupem pořizování dle & 55a a 5 55b stavebního zákona <.>
<br> Magistrát hl.m.Prahy.jako věcně příslušný správní orgán,připravil ve smyslu & 43 odst.4 (poslední věta).š 54 odst.2 a 5 55b odst.1 a 2 stavebního zákona a v souladu s g" 171 zákona č.500/2004 Sb.<.> správní řád.ve znění pozdějších předpisů.návrh na vydání změn platné územně plánovací dokumentace formou opatření obecné povahy.kterým se Změny ÚP vydávají <.>
<br> Veřejné projednání se bude konat dne 28.4.2022 od 12:00 hod <.>
<br> na adrese CAMP — amfiteátr,Vyšehradská 51,Praha 2
<br> Současně bude veřejné projednání přenášena prostřednictvím on-line streamované videokonference na níže uvedené internetové adrese <.>
<br> https://vimeo.com/688891718/40845f49d6
<br> Toto projednání.bude mimojiné obsahovat i výklad k návrhům Změn ÚP a dokumentaci VVURÚ.V rámci projednání bude možné pokládat dotazy.které b...

Načteno

edesky.cz/d/5341553

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Podolanka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz