« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Souhrn přijatých usnesení 4/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Souhrn přijatých usnesení 4/2022
OBEC RAKOVICE
zastupitelstvo obce
<br>
<br> Souhrn přijatých usnesení zastupitelstva obce Rakovice
<br> Ze zápisu č.4/2022 ze dne 12.4.2022
Znění usnesení uvedených v rekapitulaci je identické se zněním usnesení přijatých k jednotlivým projednávaným bodům programu.V případě chyby vzniklé přepisem,je právně relevantní znění usnesení uvedeného na závěr projednávaného bodu <.>
<br> Číslo usnesení
Datum
přijetí
Obsah usnesení
<br> 08/01/2022
<br> 18.01.2022
Zastupitelstvo obce Rakovice rozhodlo zadat výběrové řízení na zhotovitele investiční akce „Rakovice – kanalizace a vodovod Hluboká cesta“ firmě GPL-INVEST s.r.o <.>,České Budějovice – pobočka Strakonice <.>
<br>
22/04/2022
12.04.2022
Zastupitelstvo obce Rakovice schvaluje zařazení bodu „Schválení společenské akce“ do programu jednání <.>
<br>
23/04/2022
12.04.2022
Zastupitelstvo obce Rakovice schvaluje předložený návrh programu bez připomínek <.>
<br> 24/04/2022
12.04.2022
Zastupitelstvo obce Rakovice soulasí s pořádáním společenské akce v prostorách Rakovického mlýna,popřípadě na přilehlých pozemcích,dne 21.05.2022
<br> 25/04/2022
12.04.2022
Zastupitelstvo obce Rakovice
a) zamítá žádost o odprodej části pozemku parc.č.81/1 v k.ú.Rakovice
b) ukládá starostovi obce žadatele o tomto rozhodnutí nformovat
<br> 26/04/2022
12.04.2022
Zastupitelstvo obce Rakovice souhlasí s vyvěšením záměrů na prodej pozemku parc.č.st.77/2 o výměře 209 m2 a na pronájem pozemku parc.č.1087/6 o výměře 1.019 m2,oba zapsaných na LV č.1 pro katastr a obec Rakovice,vedeného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,Katastrální pracoviště Písek
<br> 27/04/2022
12.04.2022
Zastupitelstvo obce Rakovice souhlasí s položením podzemního kabelu pro přívod el.energie k mobilním buňkám firmy Eurostav Praha s.r.o <.>,se sídlem Jaurisova 515/4,Praha,IČO 45306834,v souvislosti s výstavbou PPP D4 <.>
<br> 28/04/2022
12.04.2022
Zastupitelstvo obce Rakovice
a) schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele pro investiční akci „Hřiště Rakovice“,jehož vítěz...

Načteno

edesky.cz/d/5340854

Meta

Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Rakovice
17. 11. 2022
15. 11. 2022
14. 11. 2022
13. 11. 2022
11. 11. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz