« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Souhrn přijatých usnesení 4/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Souhrn přijatých usnesení 4/2022
OBEC RAKOVICE
zastupitelstvo obce
<br>
<br> Souhrn přijatých usnesení zastupitelstva obce Rakovice
<br> Ze zápisu č.4/2022 ze dne 12.4.2022
Znění usnesení uvedených v rekapitulaci je identické se zněním usnesení přijatých k jednotlivým projednávaným bodům programu.V případě chyby vzniklé přepisem,je právně relevantní znění usnesení uvedeného na závěr projednávaného bodu <.>
<br> Číslo usnesení
Datum
přijetí
Obsah usnesení
<br> 08/01/2022
<br> 18.01.2022
Zastupitelstvo obce Rakovice rozhodlo zadat výběrové řízení na zhotovitele investiční akce „Rakovice – kanalizace a vodovod Hluboká cesta“ firmě GPL-INVEST s.r.o <.>,České Budějovice – pobočka Strakonice <.>
<br>
22/04/2022
12.04.2022
Zastupitelstvo obce Rakovice schvaluje zařazení bodu „Schválení společenské akce“ do programu jednání <.>
<br>
23/04/2022
12.04.2022
Zastupitelstvo obce Rakovice schvaluje předložený návrh programu bez připomínek <.>
<br> 24/04/2022
12.04.2022
Zastupitelstvo obce Rakovice soulasí s pořádáním společenské akce v prostorách Rakovického mlýna,popřípadě na přilehlých pozemcích,dne 21.05.2022
<br> 25/04/2022
12.04.2022
Zastupitelstvo obce Rakovice
a) zamítá žádost o odprodej části pozemku parc.č.81/1 v k.ú.Rakovice
b) ukládá starostovi obce žadatele o tomto rozhodnutí nformovat
<br> 26/04/2022
12.04.2022
Zastupitelstvo obce Rakovice souhlasí s vyvěšením záměrů na prodej pozemku parc.č.st.77/2 o výměře 209 m2 a na pronájem pozemku parc.č.1087/6 o výměře 1.019 m2,oba zapsaných na LV č.1 pro katastr a obec Rakovice,vedeného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,Katastrální pracoviště Písek
<br> 27/04/2022
12.04.2022
Zastupitelstvo obce Rakovice souhlasí s položením podzemního kabelu pro přívod el.energie k mobilním buňkám firmy Eurostav Praha s.r.o <.>,se sídlem Jaurisova 515/4,Praha,IČO 45306834,v souvislosti s výstavbou PPP D4 <.>
<br> 28/04/2022
12.04.2022
Zastupitelstvo obce Rakovice
a) schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele pro investiční akci „Hřiště Rakovice“,jehož vítěz...

Načteno

edesky.cz/d/5340854

Meta

Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz