« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Výběrové řízení - referent/ka agendy SPOD ÚMČ Brno-Vinohrady

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení - referent/ka agendy SPOD ÚMČ Brno-Vinohrady
KANCELÁŘ TAJEMNň(A,VELKOPAVLOVC(Á 25,628 OO ERNO
<br> _____
<br> méstskó Části města Brna
mo-Vinohrady
<br> 4/ZZ <.>
<br> Tajemnice Úřadu městské části Brno- Vinohrady,Velkopavlovická 25,628 00 Brno,vyhlašuje
v souladu se zákonem č.312/2002 Sb <.>,zákon o úřednících územně samosprávných celků a o
změně některých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br> výběrové řízení
<br> na místo referenta/referentky agendy sociálně-právní ochrany dětí
<br> Komplexní zajišťování agendy sociálně — právní ochrany dětí dle standardů
sociálně-právní ochrany dětí,vyjma náhradní rodinné péče; administrativní
práce s agendou související,práce s problémovými jedinci a skupinami,šetření
v rodinách,návštěvy DD,VÚ,práce v terénu,sociální poradenství,mediace
složitých jednání s rodiči a dalšími osobami odpovědnými za výchovu,výkon
funkce opatrovníka nezletilých dětí,jejich zastupování před soudy,spolupráce
s veřejnými institucemi,vedení spisové dokumentace,archivace <.>
<br> místo výkonu práce Brno,Velkopavlovická 25
<br> platové podmínky v souladu s nařízením vlády Č.341/2017 Sb <.>,o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,ve
znění pozdějších předpisů (platová třída 11,od 22 980,- KČ)
<br> pracovní poměr na dobu neurčitou,plný pracovní úvazek
<br> předpokládaný nástup 1.6.2022,případně dle dohody
<br> Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka (dle 4 z.Č.312/ 2002 Sb.)
- zdravotní způsobilost dle 110 odst.3 zákona č.108/2006 Sb.k výkonu funkce
<br> sociálního pracovníka
- státní občanství ČR nebo cizí státní občanství s trvalým pobytem v ČR
- dosažení věku 18 let
- způsobilost k právním úkonům
- bezúhonnost
- ovládáníjednacíhojazyka
<br> Další požadavky územně samosprávného celku:
- ukončené vyšší odborné vzdělání získané absolvováním akreditovaného vzdělávacího
<br> programu v oborech vzdělávání zaměřených na sociální práci nebo sociální
pedagogiku,sociálně právní Činnost,nebo VŠ vzdělání získané v bakalářském nebo
magisterském studijním programu zamě...

Načteno

edesky.cz/d/5340001

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz