« Najít podobné dokumenty

Město Loket - Zveřejnění záměru pronájmu nemovitého majetku města Loket, k.ú. Dvory u Lokte

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Loket.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zveřejnění záměru pronájmu nemovitého majetku města Loket, k.ú. Dvory u Lokte
Město Loket T.G,Masaryka 1/69.357 33 Loket.Telefon 352 884 001 ODBOR MAJETKU MĚSTA
<br> RADA MĚSTA LOKET
<br> na své 10.schůzi konané dne 20.4.2022,ve smyslu ustanovení 5 39 odst.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,rozhodla o zveřejnění záměru pronájmu nemovitého majetku města Loket,a to části pozemku p.č.1518,druh pozemku: ostatní plocha,způsob využití: neplodná půda o výměře 12,48 m2 a části pozemku p.č.2914,druh pozemku: ostatní plocha,způsob využití: ostatní komunikace o výměře 21,76 m2,vybudování a uložení přípojky splaškové kanalizace pro stavbu „DVORY u Lokte - č.p.42,č.ev.125 a č.ev.128 DOMOVNÍ Čov a KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA“,na pozemku p.č.11,pozemku p.č.9/6,pozemku p.č.29/4,pozemku p.č.1518,pozemku p.č.1515,pozemku p.č.15/13,pozemku p.č.15/12,vše v k.ú.Dvory u Lokte <.>
<br> Zájemci se mohou ke zveřejněnému záměru vyjádřit a předložit své nabídky <.>
<br> Bližší informace: |.patro - odbor majetku města
<br> Zveřejněno dne: 4.5.2022 Sejmuto dne: 20.5.2022
<br> ) hf 1,14 lng.Ka ? XXX XXXXXXXXX vedoucí o XXX majetku města
<br> XX.XX
<br> km: PŘIPGKA SP OVA - FE1'— RC W11d'3ff — 520011
<br>,u ' 97 5 MOVAG NY PROSTOR OSAZENÍ STÁVMÍCÍ ÍMKY,; %! 2! m 1m.<.> g_w rr '
<br> “+ UT 100,00
<br> 'A ii.<.>.“' '100.ooSTÁVMICl ŠACHTA RŠ1 13373 " <,>
<br> ' :!
<br> ammonti - PVC KG DN 150 - 3,30 m \\
<br> 2.ŠK.<.> // 01.5010 10 /,\__Š2 “100,3—5,<.> I/ \ \ / f / !
<br> \ \\ 102.2\ \\ /
<br> :-- \ f \ \\ žumpa ',-
<br> <.>,mám wem % “"—___ %,<.> \\_ \\
<br> :: \\"— i.\- 303-05 30058 29 / 4 \\R \\4
<br> 103.25

Načteno

edesky.cz/d/5339919


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Loket      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz