« Najít podobné dokumenty

Obec Malé Hradisko - Zveřejnění záměru

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malé Hradisko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr - Prodej vrtu pro zásobování pitné vody 2 RD.docx [0,07 MB]
1
<br> Obec Malé Hradisko zveřejňuje záměr:
<br>
Prodeje vrtu Chaloupky <.>
<br> Vrtaná studna průměru 125 mm a hloubky 30,0 m na p.č.726/1 k.ú.Malé Hradisko
<br>
Tento záměr se vyvěšuje na základě § 39 zákona 128/2000 Sb.(zákon o obcích) <.>
<br>
Účel: Zásobování pitnou vodou 2 RD <.>
<br> Technické informace k dispozici na Obecním úřadě Malé Hradisko
<br> Žádosti k tomuto záměru se přijímají do 23.5. 2022 do 14.00 hod.na adrese: Obecní úřad Malé Hradisko,Malé Hradisko 60,798 49 Malé Hradisko <.>
<br>
<br> V Malém Hradisku 5.5.2022
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 5.5.2022
jméno,podpis
<br> Sejmuto z úřední desky dne: 23.5.2022
jméno,podpis
<br> XXXXXXX XXXXXX
starosta obce
<br>
<br>
Záměr prodeje Vrtu 

Načteno

edesky.cz/d/5338935


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malé Hradisko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz