« Najít podobné dokumenty

Obec Výkleky - Výpis usnesení z 26. zasedání zastupitelstva obce Výkleky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Výkleky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výpis usnesení z 26. zasedání zastupitelstva obce Výkleky
Výpis usnesení z 26.zasedání zastupitelstva obce Výkleky konaného dne 26.4 <.>
<br> 2022 v 17:30 v prostorách Společenského domu-klubovny obce Výkleky
<br>
<br>
Přítomní zastupitelé obce – XXXXXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXX,XXXXXX XXXXX <,>
<br> XXXXXXXXX XXXXXX
<br>
<br>
Starostka zahájila zasedání v XX:XX hodin
<br>
<br>
Pozvánka a program na 26.zasedání zastupitelstva obce byla řádně vyvěšena v termínu na úřední
<br> desce webové i fyzické <.>
<br>
<br> Jednání zastupitelstva doplněno o vyjádření zastupitelstva obce k převodu parcely 581/5 do majetku
<br> obce <.>
<br>
<br>
Zapisovatelka: XXXX XXXXXXXXXX -odsouhlaseno jednohlasně
<br> Ověřovatelka: Mgr.Marie Mifková-odsouhlaseno jednohlasně
<br>
<br>
Výpis usnesení:
<br>
1.Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Výkleky za rok 2021 sestavený ke
<br> dni 31.12.2021 a schvaluje účetní závěrku obce Výkleky sestavenou ke dni 31.12 <.>
<br> 2021 bez výhrad <.>
<br>
<br> 2.Zastupitelstvo obce Výkleky schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Výkleky za rok
2021 a schvaluje žádost ředitelky MŠ o převedení zlepšeného hospodářského výsledku
<br> ve výši 640,05 Kč do rezervního fondu MŠ <.>
<br>
<br> 3.Zastupitelstvo obce Výkleky schvaluje přijetí dotace ve výši 15 600 Kč od
Olomouckého kraje – dotační titul 13-02-01 Pořízení,technické zhodnocení a oprava
<br> požární techniky a nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti pro JSDH
<br> Výkleky.Jedná se o pořízení zásahových tlakových hadic B75 a C52.Dále
<br> zastupitelstvo obce schvaluje pravomoc starostky obce k podpisu smlouvy o
<br> poskytnutí dotace <.>
<br>
<br> 4.Zastupitelstvo obce Výkleky souhlasí s podáním žádosti o dotaci v dotačním programu
Olomouckého kraje – dotační program 03_01 „Fond na podporu výstavby a obnovy
<br> vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2022,dotační titul
<br> 03_01_1 - Výstavba,dostavba,intenzifikace čistíren odpadních vod včetně
<br> kořenových čistíren odpadních vod a kanalizací.ZO Výkle...

Načteno

edesky.cz/d/5337666

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Výkleky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz