« Najít podobné dokumenty

Město Volyně - Rozhodnutí - stavební povolení veřejnou vyhláškou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Volyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí - stavební povolení veřejnou vyhláškou
Městský úřad Strakonice
<br> OdbPr qoBraŠ'V Jihočeský kraj Velke namesti 2 u Zimního stadionu 1952/2 386 01 Strakonice 370 76 České Budějovice
<br> IČ: 70890650
<br> pracoviště Krále Jiřího z Poděbrad 772
<br> Naše č.j.: MUST/018067/2022/OD/smit v zastoupení Sp.zn.: MUST/004770/2022
<br> Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX Nemanická XXXX/XX Telefon: XXX XXX XXX XXX XX České Budějovice E-mail: tereza.smidova©mu—st.cz lČ.70971641 _ <,>
<br> _ “514904 * i,15; :.“u J.W.<.>.<.>.' i ř Datum: 28.4.2022 - - - __;_._.3______________,Vypraveno: Došlo dna: „.<.>.A.<.>.<.>.0.5%?qu.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.„(f/Ú » ' Splsový znak; č.jednaoíz;.<.>.<.>.<.> <.>
<br> ROZhOd n utí Počet listů dokumenh'.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> stavební povolen' Lew „_ __,_V_ ________
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> veřejnou vyhláškou
<br> Městský úřad Strakonice,odbor dopravy,jako speciální stavební úřad ve věcech silnic II.a III.třídy,místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací podle 5 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb.o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,v návaznosti na 5 15 zákona č.183/2006 Sb.o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),ve stavebním řízení přezkoumal podle 5 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení,kterou dne 28.1.2022 podal stavebník
<br> Jihočeský kraj,u Zimního stadionu 1952/2,370 76 České Budějovice,IČ: 70890650,v zastoupení Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje,Nemanická 2133/10,370 10 České Budějovice,IČ: 70971641,a na základě tohoto přezkoumání:
<br> I.Vydává podle 5 115 stavebního zákona a g 18c vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> stavební povolení
<br> na stavbu: „Průtah města Volyně III/1704 Lidická...

Načteno

edesky.cz/d/5337656

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Volyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz