« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Pohleď - Usnesení zastupitelstva obce ze dne 14. 4. 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Pohleď.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

IMG_20220504_0002.pdf (558.84 kB)
5.Usnesení zastupitelstva obce Dolní Pohleď č.2l2a22 ze
dne 14.4.2a22
<br> 5.1.Schvaluje opravy místních komunikací v roce 2022.Provedeny budou nástřikem
tryskovou metodou,2 fary,firmou,která podá nejlepší nabídku <,>
<br> 5.2.Bere na vědomí zpráx.a o stal,u obecních 1esů.Kůrovcové dřevo je výěženo,prodáno <,>
sází se XXXXX XXXX,dub,borovice.Bude se ožinat ccaXha pasek <.>
<br> 5.3.Zastupitelstvo schvaluje nákup pozemků na čističku odpadních vod a nové stavební
parcely dle znaleckého posudku číslo položky: 2989-Ial22,který vypracoval Ing.Lubomír
Pavliš,Dubina 36,285 22 Zruč nad Sázavou <.>
<br> Určených územním plánem pro stavby pro bydlení venkovského typu
- pozemek parc.čís.I39l I k.ú.Dolní Pohleď 46I m2
- pozemek parc.čís.I4Il2 k.ú.Dolní Pohleď 2 949 m2
- pozemek parc.čís.142k.ú.Dolní Pohled' 5 I07 m2
- pozemek parc.čís.143 k.ú.Dolní Pohleď l298 m2
<br> Celkem 9 815m2
Lesní pozemek parc.čís.145 k.ú.D.Pohleď
<br> 5.4.Zastupitelstvo pověřuje podpisem kupní smlour,1,za obec místostarostu Jiřího Šindlera
<br> 5.5.Schvaluje rozpočtové opatŤeni č.1l 2022
<br> 5.6.Zastupitelstvo schvaluje qužití krajské dotace ve r,Ýši 200 000 na opravu komínů na
budově OU <.>
<br> 5.7.Bere na vědomí zprávu starosty o opravě krajské silnice přes obec,která by měla probíhat
v roce 2023 <.>
<br> 5.8.Zastupitelstvo určilo 7 členů zastupitelstva pro volby v roce 2022 <.>
<br> 5.9.Zastlpitelstvo bere na vědomí zprála o zapojení obcí do výroby elektřiny pomocí
solárních panelů <.>
<br> Ověřovatelé zápisu:
<br> J i' <.>,<,> /
l,2i -".-(---l'*.''7'']i,i
<br> ši"Jr.<.>
<br> XXXXXX XXXXXXXX - starosta

Načteno

edesky.cz/d/5337513

Meta

Územní plánování   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Pohleď      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz