« Najít podobné dokumenty

Obec Nechvalice - Rozbor vody Nechvalice - protokol o zkoušce 456

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nechvalice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozbor vody Nechvalice - protokol o zkoušce 456
1 / 2Strana: Protokol o zkoušce vzorku č.2022/0456 Datum příjmu: 11.04.2022 16:10 Datum ukončení: 25.04.2022 pitná voda Zákazník: Obec Nechvalice,Nechvalice 62,26401 Sedlčany Místo odběru: Obec Nechvalice,ÚV Nechvalice,kohout na zásobním řadu vedoucí z ÚV do VDJ Odebral: EKO-VAK s.r.o.XXXXXXXX XXXXX Matrice: Datum odběru: XX.XX.XXXX XX:XX Příjem provedl: Chudá Zuzana Typ vzorku: prostý NejistotaNázev rozboru JednotkyZjištěná hodnota Limit (L) Metoda Nteplota °C 8,6 interní postup Achlor volný mg/l 0,27 0,3± 10,0 %SOP 17 (ČSN EN ISO 7393-2) (MH) Apach žádný EPS Achuť přijatelná EPS Abarva mg/l Pt< 2 20SOP 23 (ČSN EN ISO 7887) (MH) Azákal ZF(n) 0,20 5± 10,0 %SOP 22 (ČSN EN ISO 7027-1) (MH) ApH při 25 °C 7,2 6,5-9,5± 0,2SOP 12 (ČSN ISO 10523) (MH) ACHSK-Mn mg/l< 0,50 3SOP 18 (ČSN EN ISO 8467) (MH) Adusitany mg/l< 0,025 0,5SOP 20 (ČSN EN 26777) (NMH) Aželezo mg/l< 0,040 0,2EPS (MH) AEscherichia coli KTJ/100 ml 0 0EPS (NMH) Akoliformní bakterie KTJ/100 ml 0 0EPS (MH) Aintestinální enterokoky KTJ/100 ml 0 0EPS (NMH) Apočet kolonií při 36°C KTJ/ml 0 40EPS (MH) Apočet kolonií při 22°C KTJ/ml 0 200EPS (MH) Laboratorní informační a manažerský systém ANALAB pro Windows Zkušební laboratoř akreditovaná ASLAB Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří,odborně způsobilá podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 ke zkouškám a registrovaná pod číslem 4132.2 / 2Strana: Protokol o zkoušce vzorku č.2022/0456 L – Použité zkratky a hygienické limity odpovídají zkratkám a hygienickým limitům uvedeným ve vyhlášce MZd.č.252/2004 Sb <.>,v platném znění (Příloha č.1).Legenda zkratek: MH-Mezní hodnota,NMH-Nejvyšší mezní hodnota A - akreditovaná metoda,N - neakreditovaná metoda EPS - Externí poskytovatel služeb Vysvětlivky: Symbol '

Načteno

edesky.cz/d/5336813

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nechvalice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz