« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnici I. třídy - I/41, I/42, I/43, I/50

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnici I. třídy - I/41, I/42, I/43, I/50
MiO/ZZ
<br> r;
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3,601 82 Brno Č.j.: JMK 63973/2022 Sp.zn.: S-JMK 60209/2022 00 Brno 02.05.2022
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNĚ POVAHY
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci -— silnici !.třídy
<br> Krajský úřad Jihomoravského kraje,odbor dopravy podle ust.5 124 odst.4 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon O silničním provozu“),jako příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnicích I.třídy dle ust.% 77 odst.1 písm.b) zákona o silničním provozu na základě žádosti společnosti FlRESTA — Fišer,rekonstrukce,stavby a.s <.>,Mlýnská 388/68,602 00 Brno,IČ: 25317628 v zastoupení společností DOKA,s.r.o <.>,Na návsi 11/5,620 00 Brno,lČ: 63471752 ze dne 22.04.2022,po předchozím projednání s Policií ČR,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát Brno-město (dotčený orgán podle ust.& 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu) <,>
<br> stanovuje podle ust.577 odst.5 zákona o silničním provozu přechodnou úpravy provozu
<br> na silnici: 1/41 Brno — dálniční přivaděč Brno -—jih 1/42 Brno - Velký městský okruh l/43 Brno —- Svitavy — Králíky — st.hranice |/50 Brno — Slavkov u Brna — Uherské Hradiště - st.hranice obec Brno; okres Brno-město; kraj Jihomoravský
<br> v místě: ui.Provazníkova,Karlova,Svatoplukova,Gajdošova,Ostravská,Sportovní,Hradecká Hněvkovského termín: 07.05.2022 - 31.05.2022 - Situace přechodného DZ —- č.příl.4A
<br> 01.06.2022 — 30.09.2022 — Situace přechodného D2 -— č.příl.48 07.05.2022 - 30.09.2022 — Situace přechodného DZ - č.příl.4.VI,4.Vii,4.Vlll,4.IX,4.I
<br> důvod: realizace stavby „!/42 Brno VMO Tomkovo náměstí,I/42 Brno VMO Rokytova" — II.ETAPA ] <.>
<br> dle Situaci přechodného dopravního značení (DZ) — č.příl.AA,4B,4.VI,4.V1I,4.Vlii,4.iX,4.l,č.zak.PDZ-081
<br> zpracovaných společností DOKA.s.r.o <...

Načteno

edesky.cz/d/5336423

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz