« Najít podobné dokumenty

Obec Srbsko - Zasedání zastupitelstva - pozvánka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Srbsko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zasedání zastupitelstva - pozvánka
Obec SRBSKO
<br> K Závěrce 16,267 18 Srbsko,www.obecsrbsko.cz
<br>
OZNÁMENÍ
<br>
v souladu s § 92 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) svolávám zasedání
<br> Zastupitelstva obce Srbsko:
<br>
<br>
Termín konání: 11.květen 2022 od 18 hodin
Místo konání: sál Kulturního domu Srbsko
<br>
<br> Návrh programu:
<br> 1.Zahájení,jmenování zapisovatele a ověřovatelů <.>
2.Schválení zápisu z minulého zasedání <.>
3.Program zasedání <.>
4.Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR <.>
5.Rozpočtové opatření <.>
6.Smlouva o zřízení věcného břemene <.>
7.Stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro následující volební období <.>
8.Různé
9.Diskuse <.>
10.Závěr <.>
<br>
<br>
<br>
V Srbsku dne 2.5.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> XXXXXXX XXXXXXXXX,v.r <.>
<br> starostka obce
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 2.5.2022

Načteno

edesky.cz/d/5335380

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Srbsko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz