« Najít podobné dokumenty

Obec Ždírec (Havlíčkův Brod) - POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZO ŽDÍREC 6.5. 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ždírec (Havlíčkův Brod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZO ŽDÍREC 6.5. 2022
Obec Ždírec
<br> starosta obce Zdírec
<br> Ždírec,29.dubna 2022 Počet listů: 1
<br> Zastupitelstva obce Ždírec
<br> dle rozdělovníku
<br> Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Ždírec
<br> Tímto svolávám zasedání Zastupitelstva obce Zdírec & oznamuji místo,čas a jeho program <.>
<br> Místo konání: Doba konání:
<br> N avržený program:
<br> Obec Zdírec,zasedací místnost,kancelář obecního úřadu,Zdírec č.p.23
<br> 6.května 2022 od 18:00 hodin
<br> 1)
<br> 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)
<br> Určení ověřovatelů zápisu (5 95 odst.1 zákona o obcích) a zapisovatele
<br> Schválení programu zasedání ZO
<br> Kontrola plnění úkolů a usnesení
<br> Veřejná zeleň v obci — doplnění ňnálního návrhu projektu Neoprávněné užívaní obecních pozemků
<br> Žádost o pronájem obecních pozemků
<br> Odvodnění obecních pozemků - projekt a návrh smlouvy o dílo Doplnění vybavení JSDH ve Ždírci
<br> Kontrola hospodaření obce za rok 2021
<br> 10) Členská schůze LD Štoky 11)POVV 2022
<br> 12) Diskuse
<br> 13) Různé Vyvěšeno dne: 29.4.2022 Sejmuto dne: 10.5.2022 Elektronicky zveřejněno dne: 29.4.2022
<br> Odejmuto s elektronické úřední desky dne: 10.5.2022

Načteno

edesky.cz/d/5335267

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ždírec (Havlíčkův Brod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz