« Najít podobné dokumenty

Obec Těšetice - Statutární město Olomouc - Veřejná vyhláška - Společné povolení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Těšetice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chodníky Těšetice.pdf [1,45 MB]
Společné územ.a staveb.povolení: Oprava chodníků,Těšetice - centrální část
<br> MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE
<br> ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10,779 00 Olomouc Spisový znak — 280.13,skartační znak/skart.lhůta— A/20
<br> Č.j.SMOL/114535/2022/OS/PK/Vrn VOlomouci 26.04.2022
<br> Spisová značka: S-SMOL/297076/2021/OS Uvádejle vždy v korespondenci
<br> Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Mgr.XXXXXX XXXXXXX,dveře č.X.XX Telefon: XXXXXXXXX
<br> E-mail: helena.vranova©olomouc.eu
<br> Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing.] an XXXXXX
<br> V
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁSKA SPOLEČNÉ POVOLENÍ
<br> Magistrát města Olomouce,odbor stavební,oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací,jako speciální stavební úřad (dále jen „speciální stavební úřad“) Věcně a místně příslušný podle 5 15 odst.1 písm.c) a 94j odst.1 a 2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánovánía stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),5 16 odst.1 a 5 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon opozemních komunikacích") aš 11 odst.1 písm.b) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"),přezkoumal žádost o vydání společného povolení a připojené podklady podle 5 940 stavebního zákona a rozhodl o této žádosti,kterou podal dne 24.11.2021 stavebník Obec Těšetice,IČO: 00299545,Těšetice 75,783 46 Těšetice,vzastoupení: Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX,IČO: XXXXXXXX,X.máje XXX/XX,Bílovec,743 01 Bílovec 1 (dále také „stavebník“),takto:
<br> Speciální stavební úřad stavební záměr pod souhrnným názvem:
<br> „Oprava chodníků,Těšetice - centrální část“ S0 101 - Zpevněné plochy S0 401 - Veřejné osvětlení
<br> na pozemcích parc.č.st.42 v k.ú.Těšetice u Olomouce,obec Těšetice,zastavěná plocha a nádvoří,parc.č.83 v k.ú.Těšetice u Olomouce,obec Těšetice,zahrada,parc.č.351/1 V kú Těšetice u Olomouce,obec Těšetice,ostatní plocha,parc.č.351/2 v k.ú....

Načteno

edesky.cz/d/5334425

Meta

Jednání zastupitelstva   Dopravní informace   Rozpočet   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Těšetice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz