« Najít podobné dokumenty

Obec Licibořice - rozpočet obce Licibořice na rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Licibořice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20.12. 1.pdf (266.19 kB)
obec Licibořice
Licibořice 17
53823 Licibořice
lčo: oo+gzort
<br> Příimv: v tis.Kč
<br> Daňové přljmy
Nedaňové přúmy
Kapitálové přúmy
Přijaté transfery
Celkem:
<br> VÝdaie: v tis.Kč
<br> Výdaje celkem
z toho: 1012 pozemky
<br> 1031 pěstební činnost
22L2 silnice
2310 pitná voda
2321 kanalizace
2411 pošta
3111 MŠ
3392 kulturní dům
3399 kultura
3612 byt
3631 veř.osvětlení
3632 pohřebnictví
3639 komunální služby
3722 komun odpady
3723 nebezp.odpad
3745 veř.zeleň
5213 krizové konto
55L2 požár.ochrana
6112 zastupitelstvo
6171 obecní úřad
6310 finanční operace
6402 vy pořádá ní m i n.let
<br> Rozpočet obce Licibořice na rok2022
<br> 4.495,o
431",6
<br> 50,0
70,5
<br> 5.046,1
<br> 4.587,65
32,25
65
<br> 21o
858
<br> 5
<br> 330
325
360
105
<br> 55
7o
Ll
7,8
<br> 2oo
2oo
2oo
<br> 10
27
<br> 325
1.159
<br> 20
12,6
<br> Vyvěšen na úřední desce dne 3.12.2O2L
Zveřejněn elektronicky dne 3.1Z.2O2L
Sejmut z úřední desky 2O,L2.2O2L
<br> RozpoČet na rok 2O22byl schvá|en na zasedání zastupitelstva obce Licibořice dne 2o.t2.2o21r
Vyvěšeno elektronicky 20.L2.2O21 <,>
<br> XXXX XXXXXX,starosta

Načteno

edesky.cz/d/5331488

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Licibořice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz