« Najít podobné dokumenty

Obec Licibořice - střednědobý výhled rozpočtu MŠ Licibořice na rok 2022-2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Licibořice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2.3.2022 2.pdf (148.66 kB)
XXX XXXX
Náklady výnosy
<br> Příspěvek krajského úřadu X,300.000,-
<br> Příspěvek zřizovatele 350.0OO,-
<br> Stravné a úplata za vzdělání 120.000,-
<,> Provoznínáklady 470.000,-
<br> Náklady na platy a ON|V 2.300.000,-
<br> 2.77o.ooo,-
<br> Vyvěšeno na úřední desce obce Licibořice I0.2.2O27
Zveřejně no eIektro nicky I0.2.2023 <,>
Sejmuto z úřednídesky 1.3.2021
<br> Schváleno zastupitelstvem obce Licibořice dne 1.3.2021 <.>
Vyvěšeno e le ktronicky dne 2.3.2O2í-
<br> 2,77o,ooo,-
2.3.2021 1.pdf (182.43 kB)
Mateřská škola,Licibořice
Licibořice 17
538 23 Licibořice
lčo:71oo2898
<br> Střednědobý rozpočtov,ý výhled na rok 2022-2024
<br> Rok2022
<br> Náklady
Příspěvek krajského úřadu
<br> Příspěvek zřizovatele
<br> Stravné a úplata zavzdélání
<br> Provozní náklady
<br> Náklady na platy a ONlV
<br> v,ýnosY
2.250.000,-
<br> 300.000,-
<br> 100.000,-
<br> 400.000,-
<br> 2.250.000,-
<br> Rok 2023
<br> Příspěvek krajského úřadu
<br> Příspěvek zřizovatele
<br> Stravné a úplata zavzdělání
<br> Provozní náklady
<br> Náklady na platy a ONlV
<br> 2.650,000,-
<br> Náklady
<br> 450.000,-
<br> 2.250.000,-
<br> 2.650.000,-
<br> výnosy
<br> 2.250.000,-
<.>
<br> 350.000,-
<br> 1-00,000,-
<br> 2.7oo.ooo,- 2.700.000,_

Načteno

edesky.cz/d/5331479

Meta

Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Licibořice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz