« Najít podobné dokumenty

Obec Ježkovice - Návrh závěrečného účtu obce za r. 2021 vč. příloh

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ježkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh závěrečného účtu obce za r. 2021 vč. příloh
AKTIVA CELKEM
<br> Název položky
<br> Rozvaha
<br> sestavená k 31.12.2021
<br> Mateřská škola Ježkovice,příspěvková organizace,Ježkovice 31,683 04 Drnovice,70993173
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> 1 2
<br> BĚŽNÉ
MINULÉ
<br> 3 4
<br> SÚ
Číslo
pol <.>
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> (v korunách Kč na 2 des.místa)
<br> okamžik sestavení: 17.01.2022
<br> 751 005,14 252 191,33 498 813,81 536 678,02
252 191,33 252 191,33 0,00 0,00A.Stálá aktiva
<br> 0,00 0,00 0,00 0,00I.Dlouhodobý nehmotný majetek
0,00 0,00 0,00 0,001.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
0,00 0,00 0,00 0,002.Software 013
0,00 0,00 0,00 0,003.Ocenitelná práva 014
0,00 0,00 0,00 0,004.Povolenky na emise a preferenční limity 015
0,00 0,00 0,00 0,005.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018
0,00 0,00 0,00 0,006.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019
0,00 0,00 0,00 0,007.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
<br> 0,00 0,00 0,00 0,008.Poskytnuté zálohy na dlouh.nehmot.majetek 051
0,00 0,00 0,00 0,009.Dlouh.nehmotný majetek určený k prodeji 035
<br> 252 191,33 252 191,33 0,00 0,00II.Dlouhodobý hmotný majetek
0,00 0,00 0,00 0,001.Pozemky 031
0,00 0,00 0,00 0,002.Kulturní předměty 032
0,00 0,00 0,00 0,003.Stavby 021
0,00 0,00 0,00 0,004.Samost.hm.movité věci a soub.hm.mov.věcí 022
0,00 0,00 0,00 0,005.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
<br> 252 191,33 252 191,33 0,00 0,006.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028
0,00 0,00 0,00 0,007.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
0,00 0,00 0,00 0,008.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042
0,00 0,00 0,00 0,009.Poskytnuté zálohy na dlouh.hmot.majetek 052
0,00 0,00 0,00 0,0010.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
0,00 0,00 0,00 0,00III.Dlouhodobý finanční majetek
0,00 0,00 0,00 0,001.Maj.účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061
0,00 0,00 0,00 0,002.Maj.účasti v osobách s podstatným vlivem 062
0,00 0,00 0,00 0,003.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063
0,00 0,00 0,00 0,005.Termínované vklady dlouhodobé 068
0,00 0,00 0,00 0,006...

Načteno

edesky.cz/d/5331274

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ježkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz