« Najít podobné dokumenty

Obec Řepníky - Zápis č. 4/2022 ze zasedání Zastupitelstva obce Řepníky ze dne 25.4.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Řepníky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Zápis č.4/2022
<br>
<br>
<br> ze zasedání Zastupitelstva Obce Řepníky,konaného dne 25.dubna 2022 v 17:00 hod
<br> na Obecním úřadě na Řepníkách <.>
<br> Přítomni zastupitelé: Němcová,Stratílková,Ptáček,Zajíc,Mlejnek
<br> Omluveni: Hašek
<br>
<br> Zahájení
Starostka přivítala členy zastupitelstva obce.Konstatovala,že zasedání zastupitelstva
obce je schopno se usnášet.Ověřovateli zápisu byli určeni: XXX XXXXX XXXXX a pan
XXXXX XXXXXX
<br> Dále starostka předložila návrh programu zasedání zastupitelstva obce v roce 2022:
<br> Program:
<br>
1.Delegování člena zastupitelstva pro účast na valné Hromadě VaK VM
2.Schválení firmy na vybudování přístřešku u vstupu do MŠ
3.Odstranění trafo stanice na parcele č.st.126
4.Žádost o odkup pozemkové parcely
5.XXXX XXXX vodného od X/XXXX
X.Schválené dotace pro obec
7.Žádost o umístění elektrické budky
8.Výsadba stromů a keřů podél polních cest
9.Dohoda obecně prospěšné práce
10.Ostatní
<br>
<br> Připomínky členů zastupitelstva obce k programu zasedání nebyly vzneseny <.>
Hlasování o schválení programu dnešního zasedání zastupitelstva obce:
<br> Hlasování: 5 pro,0 proti,0 se zdržel
Program dnešního zasedání zastupitelstva obce byl schválen <.>
<br>
<br> 1.ZO projednalo a schválilo delegátem obce na valné hromadě společnosti
<br> Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto,s.r.o.konané dne 18.5.2022 XXXX XXXXX
Haška <.>
Hlasování: X pro,X proti,0 se zdržel
<br> Usnesení 4/1/2022
ZO schválilo delegátem obce na valné hromadě společnosti Vodovody a
kanalizace Vysoké Mýto,s.r.o.konané dne 18.5.2022 XXXX XXXXX XXXXX <.>
<br>
<br>
X.ZO projednalo a schválilo vybraného dodavatele v rámci zakázky Vybudování
přístřešku u vstupu do MŠ Řepníky je dodavatel ALUKOV a.s <.>,Orel 18 <,>
538 21 Slatiňany,IČ:64257746,jehož nabídka je 151.281,- Kč včetně DPH <.>
<br>
<br> Hlasování: 5 pro,0 proti,0 se zdržel
<br>
Usnesení 4/2/2022
ZO schválilo vybraného dodavatele v rámci zakázky Vybudování přístřešku u
vstupu do MŠ Řepníky je dodavatel ALUKOV a.s <.>,Orel 18,...

Načteno

edesky.cz/d/5331270

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Řepníky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz